От 1 ноември 2011 г. болниците са задължени да вписват в национален електронен регистър извършените интервенции по инвазивна кардиология, съобщи министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на пресконференция по повод Световния ден на сърцето. В него информация ще подават 36-те лечебни заведения в страната, които извършват тези дейности.

 

 


Създаването и поддържането на пациентско сърдечно досие е стъпка в развитието на електронното здравеопазване. До края на годината Министерство на здравеопазването предвижда да обяви още две инициативи в областта на е-здравеопазването.

 

 

Главна функция на новосъздадения регистър е повишаването на контрола над дейностите по инвазивна кардиология. „Трябва да знаем във всеки момент какво се случва, кой лекар какви случаи работи, в кое лечебно заведение и в каква област, диагностични или терапевтични процедури се правят, какво е състоянието на пациентите, кое налага да се използват точно тези методи.“, поясни здравният министър.

 

 

С инициативата се цели и възстановяване на доверието на пациентите в българските лекари.

 

 

Регистърът ще се поддържа от Националния център по обществено здраве и анализи. Изискването той да се поддържа е въведено в стандарта по кардиология.

 

 

Достъп до информацията ще има Министерство на здравеопазването и НЗОК.

 

 

Системата е направена по начин, който да не затормозява допълнително лекаря с бюрократична дейност. Записването на пациента ще му отнема не повече от 2-3 минути, поясни д-р Стефан Константинов.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Болниците ще трябва да подават следните данни: името на лекуващия специалист, личните данни на пациента, вида на процедурата - спешна или планова, както и диагностична или терапевтична, началото и края на интервенцията, както и причините за провеждането й.

 

 

Болниците могат да подават информация и за различни медицински показатели, което ще помогне за оптимизиране на качеството на работата им. Всички данни се попълват от оператора в съответната болница чрез универсален електронен подпис. Вписването се извършва до 24 часа от извършване на процедурата.

 

 

Лечебните заведения, които не спазват новите правила, подлежат на санкции по Закона за лечебните заведения. Те са в размер от 500 до 2000 лв. Освен това, при нарушението им от страна на конкретна болница по Закона за здравето може да й бъде отнет и лиценза за тази дейност.

 

 

За достоверността на данните, които ще попълват болниците, ще следи Изпълнителна агенция „Медицински одит”.

 

 

От декември лечебните заведения, които извършват дейности по инвазивна кардиология, могат да очакват проверки дали правилата се спазват, заяви министърът на здравеопазването.