Д-р Славяна Ушева от Клиниката по хирургия на ИСУЛ представи отлични резултати от приложението на интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при лечение на ранен карцином на гърдата по време на Международна научна конференция International Low Energy X-ray IORT User Meeting.

 

Д-р Ушева бе единственият представител за Югоизточна Европа. Специален гост-лектор на форума беше проф. Джайант Вайдя – хирург и онколог от University College London, пионер в приложението на ИОРТ и един от тримата учени, разработили техниката през 1998 г. 


 

Съвременната, иновативна и лесно приложима интраоперативна радиотерапия е безопасна и икономически ефективна методика с отлични терапевтични и козметични резултати, заявяват специалистите.

 

ИОРТ е едноетапна процедура, извършена по време на самата оперативна интервенция и осигурява индивидуализиран подход, който намалява смъртността, дължаща се на други придружаващи заболявания.

 

Терапията спестява време и ресурси и позволява повече пациенти да избегнат извършването на мастектомия (отстраняване на млечната жлеза при рак на гърдата). 

 

С помощта на ИОРТ са успешно лекувани повече от 45 000 пациенти в над 250 центъра в 38 държави по света.

 

Първата за България органосъхраняваща операция на гърдата с едновременна ИОРТ е извършена на 15 декември 2015 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и Медицинския университет-София. 

 

Екипът е ръководен от доц. Теофил Седлоев от Клиниката по хирургия, с участието на д-р Ушева от същата клиника,  д-р Илия Габровски и инж. Георги Иванов от Клиниката по медицинска онкология, д-р Иван Терзиев от Отделението по обща и клинична патология и д-р Йордан Спирдонов от Клиниката по образна диагностика на ИСУЛ. 

 

България се превръща в първата страна от Югоизточна Европа, където методът е въведен успешно в рутинната клинична практика при лечение на ранен рак на гърдата при добре подбрани пациенти. 

 

При ИОРТ се извършва лъчелечение по време на самата операция за премахване на тумора на гърдата. Методиката използва еднократна висока доза нискоенергийни Х-лъчи (max 50kV), приложени в туморното ложе веднага след хирургичното отстраняване на тумора.

 

Едно от главните предимства на иновативната техника е, че успява изключително прецизно да насочи и достави необходимата лъчетерапевтична доза само на мястото на отстранения тумор.

 

По този начин се запазват околните здрави тъкани от всички вредни последствия, които се проявяват при стандартното облъчване. Процедурата е не само по-щадяща, но и пести времето на пациентите, тъй като по този начин се избягва по-нататъшното лъчелечение, което иначе продължава 25 дни.

 

Досега мултидисциплинарният екип на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е приложил успешно ИОРТ при повече от 100 болни като част от комплексната терапия при ранен рак на млечната жлеза.