Страната ни въвежда лечение със соматостатинови аналози за страдащи от акромегалия, което отговаря на европейските стандарти за лечение на заболяването.

Акромегалията е рядко заболяване, при което се наблюдава отделяне на растежен хормон много повече от нормалното. Отличителен белег са нарасналите длани, ходила, череп, нос и език. Физиката се променя изцяло, изкривява се гръбначния стълб. Заболяването е опасно с пораженията, които нанася върху вътрешните органи. Поражения търпи и сърцето, което е също уголемено и изменено. Засегнатите най-често умират, заради сърдечно-съдов проблем.
Заболяването е хронично и прогресивно. Най-често се дължи на аденом на хипофизата.


Въведеното лечение е иновативно. Веднъж месечно се инжектира медикаментът, което е достатъчно да се поддържат нормални нивата на растежния хормон и да не се допуснат усложненията на заболяването. Опитът показва, че терапията е подходяща, както в новооткрити случаи на заболяването, така и при вече оперирани пациенти. Лечението премахва симптомите на заболяването и пациентите могат да водят напълно пълноценен живот. Лекарствата  намаляват и размера на хипофизния тумор, когато той е наличен. До лечението се прибягва и предоперативно, когато аденомът е с големи размери.

Методът е дело на проф. Анна Мария Колао, световно известен специалист по акромегалия, ендокринолог. Тя изнесе поредица от лекции за лечение на агромегалията пред българските си колеги по време на конференцията за редките болести в София.  

 

Досега при засегнатите най-често се прибягваше до оперативно лечение и лъчетерапия, разясни проф. д-р Сабина Захариева, директор на Клиничния център по ендокринология и геронтология.

 

В момента са отпуснати средства само за 34 от 400 болни в страната. Както всяко лечение на рядка болест и това е скъпо, възлиза на 75 000 лв. за пациент.