Серия от ендоскопски асистирани сърдечни операции чрез прилагане на изцяло нови миниинвазивни оперативни достъпи, реализираха лекарите от клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Иновативните техники са използвани при операции на митрална и трикуспидална клапа, а в отделни случаи и при коронарен байпас на една от най-важните артерии на сърцето, поясни ръководителят на клиниката проф. д-р Пламен Панайотов. Извършването на този тип операции представлява надграждане до по-високо ниво на минимално инвазивните операции. 


Иновативната оперативна техника изисква цялата операция да протича под ендоскопски  контрол. Клиниката разполага с много добра апаратура с възможност както за 2D, така и за 3D изображение. Имплантите се въвеждат през минимални разрези около 3 см в непосредствена близост до ареолата, уточни д-р Милен Славов от същата клиника на болницата. Интервенцията се смята за щадяща и с нея се избягват сериозните усложнения и инфекции на гръдната рана. Като всяка ендоскопска операция, възстановяването на пациента е по-бързо – буквално пациентът може да излезе от болницата и да шофира, което не се препоръчва след стандартната операция с разрез на гръдната кост, коментират специалистите.


Внедряването на иновативните техники в работата на лекарите от Клиниката, е повод за поредното гостуване на проф. д-р Йено Солонике от Будапеща, Унгария – специалистът, който вече 15 години съдейства на екипа на проф. Панайотов за усъвършенстването на новите методики за миниинвазивни интервенции. Проф. д-р Солонике е проктор (обучаващ) за минимално инвазивна сърдечна хирургия в редица държави в Европа и на Арабския полуостров. „Проф. Солонике ни помага за пореден път да усъвършенстваме приложението на новите методики в миниинвазивната кардиохирургия, а също и да включим нови елементи, които могат да бъдат използвани в хирургичните интервенции - в случая нов вид импланти“, сподели още проф. Д-р Панайотов. 


 „С времето техниките се променят и възможностите растат. В съвременната кардиохирургия разполагаме с иновативни методи в миниинвазивните интервенции. Тук съм, за да работя отново с проф. д-р Панайотов и неговия екип, за да постигнем оптималното ниво в тази област на кардиохирургията“, каза проф. Солонике.