Нови лекарствени терапии, които ще навлизат в клиничната практика в България от 2020 г., представиха водещи специалисти по време на Четвъртата професионална среща в Медицинския университет – Пловдив „Хематология и онкология – успехи и предизвикателства”. Организатори на събитието бяха МУ-Пловдив, Клиниката по клинична хематология, Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, Сдружение „Спри рака” и голяма община Пловдив. 


Научната програма откри проф. д-р Жанет Грудева, с лекция, посветена на еволюцията в лечението на хемофилия А и на най-новата навлизаща терапия. По думите й през 40-те години на ХХ век пациентите с това вродено заболяване, свързано с липса на кръвосъсирващ фактор VIII, не са доживявали зряла възраст. С въведените през 60-те години плазмени продукти рязко се намалява смъртността, но са оставали уврежданията по ставите от постоянните кръвоизливи.


През 90-те години ефектът на заместителната терапия с рекомбинантен фактор на кръвосъсирването значително се повишава, а днес вече съществува съвременна терапия, основаваща се на нова концепция – не заместване на липсващия кръвосъсирващ фактор, а неговото „байпасиране“, което позволява на пациента да го инжектира не всеки ден, а на 5 или на 7 дни.Проучване в 19 страни за 54 месеца с пациенти с тежка хемофилия А доказва, че терапията ефективно превентира ставните кръвоизливи и няма значими нежелани лекарствени реакции. Добрата новина е, че от 2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща този медикамент.


За новостите  в лечението на мултипления миелом и специално на първия перорален медикамент от този клас говори доц. д-р Веселина Горанова. Клиничните проучвания досега показват, че благодарение на медикамента преживяемостта на пациентите с напреднало заболяване се увеличава с над година и половина, при това при запазване качеството на живот.


Върху прехода от болнично лечение към лечение и здравни грижи по-близо до дома на пациентите с онкологични заболявания беше посветена презентацията на д-р Елина Белева от Клиниката по медицинска онкология. Тази тенденция в световната практика означава повече амбулаторни процедури, създаване на обучени мобилни онкологични екипи, използване на преносими инфузионни помпи и наличие на перорални химио- и таргетни терапии.


В момента в света 25% от онкопациентите се лекуват амбулаторно и вкъщи, а през 2025 г. се очаква това да се случи с 50% от тези пациенти. Това е свързано с по-голяма удовлетвореност на пациентите и с по-ниски разходи за обществените фондове. С лекция в научната програма се включи и д-р Мария Влайкова – началник на Клиниката по лъчелечение, която акцентира върху рисковите фактори за появата на рак на главата и шията – основно тютюнопушене и употреба на алкохол.


Оказва се, че 85% от случаите на рак на главата и шията са свързани с тютюнопушене. Годишно от този вид рак заболяват 630 000 души (5%) в света, но половината от тях умират още през първата година.


Ден след конференцията – на 28 септември, на Гребната база в Пловдив се събраха над 500 души за четвъртия благотворителен крос „Спри рака”. Участниците облякоха червени фланелки с логото на кампанията и всеки от тях написа лична кауза, за която тича или ходи по трасето.