Национална кардиологична болница интегрира иновативна система за архивиране и обмен на информация (PACS). Внедряването на иновативната технология е извършено дистанционно от екип на Siemens в Австрия, заедно с експертите на сектор Здравеопазване на фирмата в България и Гама София –  производителят на БИС (болнична информационна система) на лечебното заведение.

Това стана ясно по време на форум за интегрирани технологични решения в лечебните заведения, организиран от компаниите Siemens, Microsoft България и Kontrax в столицата.

В събитието взеха участие близо 80 специалисти по образна диагностика и директори на болници от цялата страна.

Комплексното технологично решение в Националната кардиологична болница позволява успешното дигитализиране и архивиране на всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика на болницата. Това е първата интеграция между БИС и PACS, направена в България чрез HL7 интерфейс (Health level 7 e международен стандарт за обмяна на данни между ИТ системи в здравеопазването).

Проектът беше представен от директора на Националната кардиологична болница проф. Владимир Пилософ. Инвестицията е на стойност 400 000 лв., по-голямата част от които са осигурени по ОП „Конкурентоспособност“. В обхвата на проекта се включват интегрирането на PACS системата с информационната система на болницата, изграждането на бърза 1Gbps мрежа, доставянето на графични работни станции, включването към PACS системата на всички апарати за образна диагностика в болницата като скенер, рентгенови апарати, ангиографи и голям набор от ултразвукова техника.

Интегрирането на PACS и БИС системи в лечебното заведение ще даде възможност за по-бързо и качествено облужване на пациентите, надеждно съхранeние и архивиране на всички образи от изследвания на пациентите, избягване на ненужни повторни изследвания с апарати за образна диагностика, както и онлайн консултации на специалистите с техни колеги от България и цял свят.