Извършените ин витро процедури за предходната година да се отчитат в годишен доклад пред Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ). Това предлага нов проект за промени в Наредба №28 за дейностите по асистирана репродукция, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването 
 
Освен да следи за извършените дейности, Агенцията ще предоставя и публично информация за тях. 
 
Промените целят да осигурят по-изчерпателна и точна информация по отношение на броя на живородените и доносени деца, която е необходима за оценка на резуултатите и ефективността от прлагане на методите на асистирана репродукция, става ясно от мотивите на здравното ведомство.
 
Други промени предлагат оптимизиране на сроковете на валидност на резултатите от микробиологични изследвания и изследвания на трансмисивни инфекции, извършвани преди процедурата по партньорско даряване. Донори на яйцеклетки вече ще могат да бъдат и хората на 35-годишна възраст, а не само тези до 34 години, както е към момента. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Целта е да се промени с положителен знак броят на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие съществени рискове за дарителите и за потомството предвид постиженията на предимплантационната генетична диагностика, пренаталния скрининг и ехографската оценка на феталната морфология, уточнаяват от Министерството на здравеопазването. 
 
Донорите вече ще могат да даряват до 6 пъти, като изискването е периодът между две дарявания на овоцити да не е по-кратък от 4 месеца.  Тези условия ще важат и за донорството на яйцеклетки. 
 
"Предвид инвазивността и рисковете за реципиента, както и ниската ефективност, отпада методът, при който зиготите се поставят в маточните тръби по време на лапароскопия (ZIFT), и методът, при който смес от сперматозоиди и яйцеклетки се поставят в маточните тръби по време на лапароскопия (GIFT)", се казва още в мотивите към проектонаредбата.