Готова е методиката за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведение. Това съобщи здравния министър Кирил Ананиев на среща с професионалисти по здравни грижи и директори на лечебни заведения.


С методиката, която Министерство на здравеопазването пое като ангажимент към протестиращите медицински сестри, ще бъдат регламентирани определянето, размерът и структурата на разходите за персонал на ниво лечебно заведение.


„Днес запознах министър-председателя с анализа на формирането на разходи за персонал и мога да ви уверя, че имаме политическата подкрепа за повишаването на вашите възнаграждения, заяви министър Ананиев и посочи, че изготвеният от здравното министерство анализ на разходите за персонал, в контекста на приходите, които лечебните заведения имат, е взет за изходна база при изработването на методиката.По данни на администрацията за нуждите на анализа някои лечебни заведения не са предоставили необходимите данни, а при други са налице явни грешки, затова финалния вариант на методиката ще бъде представен на 10 май. До тогава ще бъде тествана болница по болница. „Причината е да се избегне увеличаването на диспропорциите при определянето на възнагражденията на категориите персонал“, допълни Ананиев.


Анализът на министерството показва различни съотношения между разходите за персонал и общите приходи – налице е сериозна диференциация от 41% до над 90% в отделните болници. Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден/нощен труд, за постигнати резултати и др.).

 

Негативно влияние оказват и действащите медицински стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения.


„Диалогът ще продължи и по други въпроси в сектор здравеопазване, в това число и обучението на професионалистите по здравни грижи“, обеща здравния министър.