На 15 и 16 ноември 2019 г. в София се проведе II Национален конгрес по спешна медицина, който събра над 450 медици от цялата страна. Организатори на конгреса са Българското дружество по спешна медицина (БДСМ) и УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Президент на форума беше изпълнителният директор на “Пирогов” - проф. д-р Асен Балтов, д.м.н., а председател на Научния комитет – проф. д-р Стоян Миланов, д.м., който е председател на БДСМ.

 

Основната цел на провеждането на този конгрес беше да насърчи обмена на професионални идеи между специалисти от всякакви области, които участват в лечението на спешни състояния. Бяха засегнати основни, сериозни и иновативни теми с мултидисциплинарна насоченост.


 

Бяха изнесени 140 научни доклада от лекари и медицински специалисти от цялата страна в рамките на 12 научни и 2 постерни сесии. Взеха участие делегати от УМБАЛСМ “Пирогов”, ВМА, УМБАЛ “Александровска”, УМБАЛ “Света Анна” - София, МБАЛ “Св. Анна” - Варна, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и др.


Сред основните топици, които се откроиха на събитието са: дигитална спешна медицина, педиатрична спешност, травма, термична травма, спешна терапия и гериатрия, спешни състояния в онкологията и урологията.

 

Научният комитет на конгреса определи награди за две най-добри устни презентации, които отидоха при двама специализанти от “Пирогов” -  д-р Иван Асен Шишманов, специализант по кардиология и д-р Д. Гогов, специализант по хирургия. Наградата за най-добър постер спечели д-р П. Загорчев от МБАЛ-Шумен с  колоритното заглавие “Остра рабдомиолиза след консумация на пъдпъдъци (котурнизъм)”.

 

На първия ден бяха застъпени най-силно теми, засягащи спешното поведение на медиците при травматични пациенти, педиатричната спешна помощ, спешната терапия и гериатрията, термичната травма. Бяха представени интересни случаи на пациенти с травми от “Пирогов” и ВМА, обсъждаха се нови направления в мениджмънта на спешните травматични състояния, важността на бързите реакции и “златния час” в спешната медицина; доброто обучение на спешните медици, значението на бързия и адекватен транспорт на пациента, значението на damage control ресусцитацията при политравма, тенденциите в световен мащаб травматизма да не намалява и т.н.

 

Доц. д-р Румяна Андонова, началник на клиниката по детска анестезиология и реанимация в “Пирогов” представи пред колегите си тема, засягаща специализирания транспорт на деца в критично състояние, спецификата на спешното поведение при деца, нуждата от специално оборудвани линейки за транспорт на деца, на отделни екипи, обслужващи и транспортиращи главно деца, както и необходимостта от постоянно обучение за повишаване нивото на квалификацията на медиците, които спасяват живота на най-малките пациенти. Обсъдиха се специфични проблеми на детската спешност като: торако-абдоминалните травми, спешното ултразвуковото изследване, поведението при прием на корозивни медикаменти, фрактури в детска възраст, гръбначни и черепно-мозъчни травми в детска възраст и още много други.


На конгреса два пъти бяха представени доклади, свързани с приложението на фокусираното ултразвуково изследване в условията на спешност при закрита коремна травма (FAST) и други спешни състояния.

 

Д-р Илков от клиниката по неврохирургия в “Пирогов” представи проучване, проведено на екипа ѝ, което изследва ползата и резултатите от приложението на нови скали за оценка и прогнозиране на изхода при черепно-мозъчни травми. Проф. д-р Николай Габровски, заместник-директор на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и началник на клиниката по неврохирургия презентира доклад на тема “Гръбначни тумори”.

 

Поведението при спешните състояния в онкологията бе силно застъпена тема и в други сфери - коремната хирургия, интензивното лечение на болни с онкологични заболявания и т.н. Председатели на тази сесия бяха доц. д-р Олег Чолаков - главен организатор на конгреса, както и доц. д-р Иван Василевски.

 

Други презентации, които предизвикаха повишен интерес у присъстващите на конгреса, бяха обвързани със спешните състояния в травматологията, като презентаторите бяха главно от “Пирогов” и ВМА. Проф. д-р Д. Енчев, началник на I Клиника по ортопедична травматология в “Пирогов” представи алгоритъм за поведение при спешното лечение на фрактури на тазовия пръстен. Бе наблегнато на спешното поведение при компартмент синдром и огнестрелни рани.


В сесията, определена за спешна терапия и гериатрия, се обсъдиха поведението и новостите в лечението при пациенти с миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и др.

 

Екипът на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в “Пирогов” също впечатли аудиторията със своите презентации. Интерес предизвика новото мобилно приложение, разработено от екипа на клиниката -“Какво да правим при изгаряне”. Приложението дава точни и лесни указания за поведение при всякакъв вид изгаряния, предназначено е за пациенти и лекари и е напълно безплатно.