Ние българите не обичаме да говорим за психично здраве. Все още смятаме, че консултацията дори с психолог е проява на слабост и първата ни реакция, когато ни бъде препоръчана подобна помощ е - „Не съм луд!“. В същото време, битовият алкохолизъм, най-малкото, е доста разпространено явление на местна почва...

 

Друга типична нашенска черта – проява на здрав разум, всъщност – е, че търсим работа, с която да се препитаваме и по възможност да не ни претоварва. Разбира се, изискването за добро възнаграждение в този случай няма как да го има, такова може да се търси в резултат на отдаването на работата. При удобната работа като сценарии в повечето случаи ни се налага да се справяме с материални дефицити, заради което и страда в последствие емоционалното ни и психично здраве. Сценарият е масов.


 

Съществуват и друга категория хора, които са амбициозни и отдадени на идеята да постигнат повече на работното си място или за семейството си, без да чакат на друг. Тези хора обаче също често се „чупят“.

 

Тазгодишният световен ден на психичното здраве тематично е наречен "Психично здраве на работното място" и има защо!

NEWS_MORE_BOX

 

 

Около 38% от населението на ЕС някога в живота си са преживели психично разстройство, показва европейско проучване от 2011 г., цитирано от Националния център по обществено здраве. 14% от тях са страдали от тревожност, 7% от безсъние, почти 7% от тежка депресия, 6,3% са проявили психосоматични разстройва и над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.

 

Колко от нас българите надигат чашката? Колко от хората, с които контактувате или Вие самите давате признаци на тревожност? Опасявам се, че при нас цифрите ще са по-стресиращи.

 

За съжаление, за това колко разпространен проблем са психичните разстройва си даваме сметка едва когато се окажем засегнати, лично или наш скъп близък.

 

Най-тъжното, преглеждайки подобни статистики или констатации е, че децата са една от най-засегнатите групи също и проблемът въобще не е за пренебрегване, а за предмет на постоянно обществено обсъждане... Вероятно сте чували за хиперактивност и нарушение на вниманието – да, това разстройство е от черния списък, засягащ психичното здраве, до който не искаме да се докоснем, но виждайки проблема можем да отсъдим е „по-палаво“ дете е, ако то е имало късмета да не прояви разстройството си в степен да бъде отлъчено от училища, да речем, под предлог за невъзможен ученик.

 

Друга рискова група са възрастните, които започваме да усещаме като бреме заради остаряването им и далеч преждевременно сме склонни да отпишем от живот – защото деменцията е състояние, което не се оправдава с напредването на жизнения цикъл, а е предмет на психиатрична грижа. Между 1 до 30% от хората в старческа възраст страдат от дементивни заболявания.

 

Стресът днес може да ни причини деменция утре

Днес се правят много изследвания на причините в търсене на лечение на деменцията. Застаряването на Европа е факт и проблемът е съществен.


Има и данни, които показват, че стресът, свръхемоциите, като гняв, постоянното напрежение, задействат механизми в организма ни, които отключват развитието на деменцията и залагат упадъка на мозъка ни.


И ако това ни изглежда отвлечено... То данните, с които работи бизнесът, са съвсем показателни - спадат фирмени резултати, губят се ценни служители, текат безкрайни болнични. От друга страна, възстановяването е скъпо, продължително и невинаги резултатно... Проблемът е не само личен, а едновременно и фирмен, и обществен. 

 

"Съгласно Рамковата директива на ЕС по здравето и безопасността и националното законодателство стресорите и техните последици са предотвратими и могат да се отрегулират от работещия и неговия работодател съвместно и в съгласие с личните и общите интереси", напомнят ни от НЦОЗА. "Работодателят е длъжен и е в негов интерес да предприеме всички предпазни мерки работниците да не се разболяват в резултат на работата си."

 

Стресори и условия за възникване на стрес и психично натоварване

Ето и стресорите и условията, които крият риск от възникване на прекомерен стрес на работното място. Категориите са взети от труда на доц. Запрянов и д-р Зарков „Психично здраве на работното място – управление на стреса – персонална ефективност”, издаден от НЦОЗА, през 2010 г. 

 

 

Категория стресор Условия, свързани с опасност
Характер на работата  

1. Организационна култура и функция
 • Лоша комуникация. Липса на възможност за гласно изразяване на проблеми и оплаквания; 
 • Ниско ниво на подкрепа за решаване на проблеми и лично развитие. Присъствие на практика на „порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
 • Неясни организационни задачи. 
2. Роля в организацията
 • Неяснота на ролите и изискванията. Липса на ясно описание на длъжностните задължения;
 • Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място. 
 • Конфликт на ролите в организацията. Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
 • Отговорност за хора;
 • Непълноценност на ролята. Много отговорности, но ограничена оторизация, власт или капацитет за вземане на решения и възлагане на задачи; 
3. Развитие на кариерата
 • Застой и несигурност на кариерата; 
 • Недооценяване или свръхоценяване; 
 • Лошо заплащане; 
 • Несигурност на работата, непостоянство на служебната позиция, страх от уволнение; 
 • Ниска социална значимост на работата. 
4. Свобода на вземане на решение/контрол
 • Слабо участие във вземане на решения; 
 • Ограничена свобода за вземане на решения, организиране на работата и общо на личната инициатива; 
 • Липса на възможност за личен контрол по пътя на съучастие; 
 • Липса на контрол, признание на приноса за крайния продукт на труда и възнаграждение за добро изпълнение на трудовите задачи; 
 • Свръхконтрол. 
5. Междуличностни отношения на работното място
 • Социална и физическа изолация; 
 • Лоши взаимоотношения с началниците; 
 • Лоши взаимоотношения с другите работещи; междуличностни конфликти; 
 • Липса на социална подкрепа, не-сътрудничещи и не-подкрепящи началници, колеги или подчинени; 
 • Несгоди поради предразсъдъци на възрастова, полова, расова, етническа или религиозна основа. 
6. Съгласуване “дом – работа”
 • Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място (конфликт на ежедневните роли); 
 • Конфликтни изисквания в работата и в дома; 
 • Лоша подкрепа в дома; 
 • Двойствени проблеми на кариерата. 
Съдържание на работата  

7. Работна среда и екипировка
 • Проблеми с надеждността, наличността, съответствието и поддръжката или екипировката и съоръженията; 
 • Неприятна или опасна физическа работна среда. 
8. Дизайн на трудовата задача
 • Досадна и повтаряща се работа: липса на разнообразни или кратки работни цикли; 
 • Фрагментирана или безсмислена работа; 
 • Липса на възможност за ефективно използване на личните таланти и умения; 
 • Висока несигурност;
 • Липса на възможност за повишаване на квалификацията - твърде малко, но и прекалено много обучение; 
 • Високи изисквания към вниманието. Потенциална опасност малки грешки или моментна липса на внимание да доведат до сериозни и дори катастрофални последици; 
 • Влизащи в конфликт изисквания; 
 • Недостигащи ресурси. 
9. Работно натоварване/работен ритъм
 • Претоварване - неадекватно време за завършване на трудовата задача, водещо до лична и на възложителите неудовлетвореност; 
 • Непълноценно използване - твърде малко работа;
 • Липса на контрол върху ритъма;
 • Високи нива на спешност.
10. Работен график
 • Сменна работа;
 • Непредвидими часове. Очакване, че е нормално персоналът да работи извънредно или да си взема работа за вкъщи;
 • Дълъг или несоциален работен ден; 
 • Твърди работни графици. 


 


Като задършек, 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа. Данните са от същата извадка цитирана от НЦОЗА по случай отбелязването на световния ден на психичното здраве.

 

И не забравяйте, че:

 

"Рисковете от стрес на работното място възникват при нарушено съответствие между компетентността и възможностите на индивида и трудовите му задължения, при конфликти между личните роли в труда и извън него и при липса на достатъчна степен на контрол върху работата и личния живот."

 

 

Остава ни да поработим за един по-справедлив свят и това започва от нас!

 

Бъдете дейни и здрави!

 

Благодарим на НЦОЗА за предоставената информация!