След протестната позиция на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, и Българския лекарски съюз (БЛС) се обяви срещу новите разпоредби заложени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. С допълненията се превишават целите на фискалния контрол и се нарушават правата и интересите на българските граждани, категорични са от съсловната организация.


„Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие, което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. От него става ясно кога и какви медицински услуги е използвал пациентът (преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.)”, припомнят в позицията си БЛС.


Според тях третирането на медицинския софтуер като СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) по смисъла на ЗДДС и Наредба-18 ще доведе до достъп на Национална агенция по приходите (НАП) до чувствителна информация в здравните досиета, без такъв достъп да е необходим за осъществяването на  данъчен контрол от агенцията, на нарушаване на лекарската тайна и не на последно място се разширява кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските граждани.„Категорични сме, че за НАП не е необходимо да има достъп до здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол. Особено като се вземе предвид фактът, че към момента у нас липсват законово уредени гаранции и процедури за  сигурността на тази информация и за защита правата на пациентите. Съсловната организация е обезпокоена, че при третирането на медицинския софтуер като СУПТО ще се прилагат всички разпоредби на Наредба Н-18 и така при възникването на технически неизправности, свързани със СУПТО или фискалните устройства може да бъде възпрепятстван и затруднен достъпът до лечение на пациентите“, пишат от БЛС.


Блокирането на софтуера в един търговски обект защитава търговските  интереси на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите. „Ако обаче  блокира медицинския софтуер то ще блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората. Към момента няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за предоставянето на здравна помощ и навременно лечение на българското население, особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите,  когато един лекар обслужва повече от едно населено място“, категорични са от съсловието.