Промени във финансирането и организацията на спешната помощ, както и да отпадне на лимитирането на броя на болничните легла, предлагат от болничните асоциации. В открита позиция те изказват съболезнования на семейството и близките на починалото три годишно дете и се присъединяват към исканията за бързо и безпристрастно разследване на причините за трагичния инцидент.


„Настояваме да бъде извършен анализ на въздействието на редица нормативни актове, които по наше мнение оказват влияние, в случаи като този, и понякога поставят лекарите пред невъзможност да обслужват своите пациенти без да нарушат една или друга разпоредба.


Въведеното с Националната здравна карта лимитиране на броя на леглата, забраната за промяна и дори заместването им по специалности, което се следи автоматично от НЗОК, ни поставя непрекъснато в ситуации, в които сме принудени да връщаме болни, които имаме капацитет да лекуваме, но нямаме право. Потърпевши  от това са най-вече пациентите, чието лечение е отложено, понякога с фатален край.Не трябва да допускаме да умират хора, затова, че е по-лесно да се администрира една дейност с подобен род забрани и ограничения“, пишат в позицията си от Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Сдружение на общинските болници в България.


Те настояват държавата да предприеме необходимите действия за промяна в Закона за лечебните заведения и Националната здравна карта за премахване на това ограничение. „Призоваваме за промени в организацията и финансирането на спешната и неотложната медицинска помощ, които да позволят ефективното включване на лечебните заведения за извънболнична помощ в този процес, и създаване на процедури и организация за взаимодействие и сътрудничество по между ни в обслужването на болните.


Призоваваме да се премахнат лимитите да се въведат модерни, гъвкави механизми за контрол над свръх потреблението на здравни услуги. Призоваваме и за премахване на ограниченията пред разкриването на нови дейности в лечебните заведения, за да можем да отговорим на променящите се нужди и очаквания на пациентите“, допълват от сдружението.