Обявена е грипна епидемия в област Ямбол за периода 25-31 януари, като учебният процес е преустановен в периода 26-31 януари. Причината е повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип.

 

Област Пловдив също удължава обявената грипна епидемия до 31 януари, като учебният процес е преустановен в периода 25-31 януари.


 

Област Ловеч удължава грипната епидемия до 27 януари, като учебният процес е преустановен до 24 януари.

 

Област Пазарджик удължава грипната епидемия до 31 януари, като учебният процес е преустановен до 24 януари.

 

Област Габрово удължава грипната епидемия до 29 януари, като учебният процес е преустановен до 29 януари.

 

Област Стара Загора удължава грипната епидемия до 31 януари, като учебният процес е преустановен до 27 януари.

 

На територията на София - област е обявена грипна епидемия в периода 20-27 януари, като учебният процес е преустановен в периода от 23-27 януари. Област Добрич е в грипна епидемия до 25 януари, като учебният процес е преустановен до същата дата.

 

Преустановяват се плановите консултации на бременни жени и деца, профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в извънболничната помощ.

 

Временно се прекратяват и свижданията в лечебните заведения. Засилва се провеждането на ежедневен филтър в детските заведения, като не се допускат до работа заболели лица от персонала.

 

Препоръчително е носенето на защитна маска за лице, честа хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция.

 

Въпреки че думата „епидемия“ звучи страшно, не са редки случаите, когато грипът достига епидемични нива. Всъщност сезонните грипни епидемии се случват почти всяка година.

 

Епидемията се изразява в нарастване на броя на случаите на заболяване над нормално очакваното в определена географска област.

 

Увеличаването на случаите е внезапно, болестта остава ограничена в определена географска област - като град или регион - и не се разпространява в страни и континенти. Може дори да не се разпространи в цяла държава.

 

Всяка седмица центровете за контрол и превенция на заболяванията, които са под различно наименования във всяка държава, сравняват процента на смъртните случаи, свързани с грипа, с прагова стойност на епидемията.

 

Ако този брой надхвърли прага, центровете обявяват грипа за епидемичен. Когато процентът на смъртните случаи от грип падне под прага, епидемията е приключила.

 

Референции:

Pandemic Influenza Risk Management Guidance - https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/