Граждански организации в България търсят възможност да съдят столична община заради замърсяването на въздуха и неефективните мерки за справяне с него.

 

Повече от половината станции за наблюдение на качеството на въздуха в София са отчели незаконни нива на замърсяване с фини прахови частици поне 35 пъти през 2020 г.


 

От юридическата организация с нестопанска цел ClientEarth сочат, че законовите стандарти за качество на въздуха не се спазват през последните десет години.

 

Европейският съюз определя ограничения за нивото на замърсяване на въздуха, за да защити населението от вредното му въздействие

 

Властите в София са изготвили план за подобряване на качеството на въздуха, но граждани, работещи с екологичната организация „За Земята“ и в природозащитната организация ClientEarth, твърдят, че мерките не са ефективни.

 

Според тях столична община няма да успее да намалят замърсяването на въздуха в София до законовите граници до 2024 г., което нарушава правото на гражданите да дишат чист въздух.

 

„Жителите на София живеят с мръсен въздух повече от 10 години и чакат смел план, който най-накрая да се справи с тази здравна криза и да намали хилядите преждевременни смъртни случаи, свързани със замърсения въздух“, коментира Ивайло Хлебаров от екологичната организация „За Земята“.

 

Според него обществените ресурси трябва да се използват за ефективно справяне със замърсяването на въздуха, а не да се хабят за мерки с неясен ефект, без да има осезаем начин да се оцени дали те действително работят.

 

По данни на неправителствената организация Европейски алианс за обществено здраве, делът на жителите на София, които използват автомобил, е по-голям от този в много други големи европейски градове.

 

В столицата има 0,8 коли на възрастен, докато средното ниво за големите градове в Европа е 0,5. В София делът на автомобилите расте трайно от 2016 г. насам.

 

Досега съдилищата в България отказваха на гражданите правото да оспорват в съда мерките на властите за справяне със замърсяването на въздуха. Това, според ClientEarth, нарушава европейското законодателство.

 

Според Агнешка Уорсо-Бюканън, юрист от ClientEarth, когато властите не спазват своя дълг да защитават здравето на хората, законът трябва да даде възможност на гражданите да упражнят правото си да ги държат отговорни.

 

Източник:

https://www.euronews.com/2021/06/02/bulgarian-citizens-try-to-challenge-sofia-in-court-over-air-pollution-levels