Министерството на здравеопазването е готово с критериите за оценка на болниците, с които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще сключва договори от тази година.
 
Проектът на наредбата е публикувана за обществено обсъждане на сайта на ведомството.
 
Припомняме, че през миналата година бяха приети промени в Закона за лечебните заведения, според които Здравната каса няма да може да сключва договори с всички болници. Лечебните заведения, които ще работят с националния фонд, ще се определят на базата на Националната здравна карта, която се очаква да бъде приета скоро, и по определени критерии за оценка на дейността, заложени в наредба. Подборът ще се прави от районните здравни каси, като в някои случаи ще се иска становище на агенцията “Медицински одит” и на Националния център за обществено здраве и анализи. 
 
От текстовете на наредбата се вижда, че в големите градове, където има най-много болници и съответно – най-много излишни легла, вероятно ще има доста лечебни заведения, които няма да могат да се финансират от Здравната каса. Става въпрос най-вече за специализирани болници, които не предлагат широк спектър от медицински услуги.
 
От критериите, записани в проектонаредбата, се вижда, че преимущество ще се дават на лечебните заведения, които имат спешно и интензивно отделение, осигуряват непрекъсната дейност, имат по-голям брой клиники и отделения, осъществяват повече и по-сложни дейности, лекуват повече пациенти и повече по-сложни случаи, с по-високо ниво на компетентност са, осигуряват комплексно лечение, обучават специализанти, имат положителна акредитация и т.н. 
 
При оценката на лечебните заведения ще се взимат предвид и резултатите от анкетите на пациентите за удовлетвореността от лечението. Ако няколко болници от един и същи район имат еднакъв брой точки при формирането на финалната оценка, тези, които ще работят с Касата, ще се отсяват по допълнителни критерии. 
 
Оценката на болниците за активно лечение ще се осъществява на два етапа – първо по общи критерии, а после по конкретните медицински дейности. Предвижда се отнемане на точки, ако болницата пренасочва пациенти към други лечебни заведения – т.е. не може да осъществява сложни манипулации, и в случаите, в които е намалено нивото й на компетентност.
 
Болниците в райони със затруднен достъп на населението до лечение ще се оценяват по друга процедура. Ще се взимат предвид делът на обслужваните от болницата населени места, отдалечени над 60 км, делът на обслужваното население на повече от 60 км, на населението над трудоспособна възраст и до 18 години, на безработното население. Пак ще се оценяват обаче наличието на спешно отделение, лаборатории, медицински структури за диагностика и лечение на най-често срещаните заболявания, възможностите за продължително лечение, използваемост на леглата и други. 
 
За болниците за продължително лечение и рехабилитация също е предвидена отделна процедура за оценка. 
 
За избора на лечебни заведения, които ще се финансират от националния фонд, районните здравни каси ще назначават комисии, които ще проверяват болниците. В комисиите ще участват представители на РЗОК и на районните здравни инспекции. Ако се налага допълнителна оценка, РЗОК ще иска становище на агенцията “Медицински одит”, а за болниците за продължително лечение и рехабилитация – на Националния център по обществено здраве и анализи.