От 18 до 20 юни в София ще се проведе Осмата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО), посветена на постиженията в лекарственото лечение на солидните злокачествени тумори.

 

Поканените лектори са известни български и чуждестранни учени, работещи в областта на химиотерапията, лъчелечението, патоморфологичната диагностика, генетиката, репродуктивната медицина, пластично-възстановителната хирургия.


 

Сред тях са лекари от клиниката по Медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“ начело с д-р Мила Петрова, д-р Георги Стаменов – ръководител на инвитро центъра на болница „Надежда“, както и доц. Роман Романски – ръководител на отделението по Пластично-възстановителна хирургия.

 

Тази година конференцията ще бъде разделена в две части – в едната ще бъдат представени научните постижения и личните резултати на водещи онколози от България и чужбина, а в другата – най-новите възможности за лекарствено лечение на пациентите със солидни тумори, представени на тазгодишната конференция на Американската асоциация по клинична онкология – най-големият и авторитетен конгрес по медицинска онкология в света.

 

На форума ще бъдат представени възможностите жени с онкологични заболявания да съхранят яйцеклетки преди стартиране на противотуморно лекарствено лечение, както и постиженията на естетичната реконструктивна хирургия при карцином на гърдата.

 

В сесията за белодробен карцином ще бъдат представени резултатите от съвместната работа на водещи онколози от цялата страна във връзка с приложението на имунотерапия при метастатичен белодробен карцином. От МБАЛ „Надежда“ посочват, че едва 20-30% от пациентите с метастатичен белодробен карцином получават клинична полза от имунотерапията.

 

В сесията за карцином на млечната жлеза ще бъде разгледана биологията на заболяването, терапевтичните възможности към момента, бъдещите насоки и най-вече каква е ползата от приложението на имунотерапия.

 

В рамките на сесията за малигнен меланом презентации и клинични случаи ще изнесат родни лекари със солиден научен интерес и клиничен опит в лечението на този вид особено агресивно злокачествено заболяване.

 

Българската асоциация по медицинска онкология е учредена през 2012 г. Членове на Управителния й съвет са проф. Драган Бобев, доц. И. Христозова, доц. Ю. Райнов, доц. д-р Хр. Ганчев, доц. д-р М. Николов, д-р Борислав Димитров (заместник председател), д-р Ел. Кръстева, д-р П. Петров, д-р В. Минчев (Пловдив), д-р К. Генова (Русе), д-р Г. Димитрова (Хасково), д-р К. Янчева (Бургас), д-р В. Таскова (Варна) , д-р Марчела Колева, д-р Спартак Вълев, д-р Св. Павлова (Добрич), д-р Т. Койнова, д-р А. Кацарска (Благоевград).