Манипулации на трима сърдечноболни с бифуркационни лезии проведоха в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Интервенциите бяха извършени от световнопризнатия интервенционален специалист проф. Ив Ловар и д-р Валери Гелев, завеждащ инвазивна кардиология на спешния център.

 
Проф. Ив Ловар има голям опит при лечението на бифуркационните лезии - запушвания при разклоненията на съдовете на сърцето. Специалистът е за пети път в България. 
 
 “Лечението на бифуркациите се налага в около 15% от случаите, които имаме в отделението в Пирогов”, сподели д-р Валери Гелев. По-често това са трудни за разрешаване случаи, тъй като от една страна трябва да се следва естествения път на съда и същевременно да се направи така, че да се сведе до минимум опасността от повторно запушване, допълни той. 
 
По време на манипулациите специалистите използваха радиален метод, достъп през ръката, който се практикува все по-често у нас, тъй като е по-малко инвазивен и е свързан с по-малко усложнения. 
 
Проф. Ив Ловард работи в една от най-големите частни кардиологични клиники в Париж - Dr Institut Hospitalier Jacques Cartier Massy, както и в Institut Cardiovasculaire Paris-Sud от 1992 г. 
 
По време на проведен семинар в „Пирогов“ за първи път на живо пред широка аудитория беше демонстрирана нова методика за изследване на вътрекоронарни артерии. До момента, подобна диагностика се прави с интракоронарен ултразвук. Оптично-кохерентната томография е метод, който позволява много по-висока точност на изследването.