27 човека с увреждания от цялата страна застават с лицата си във фотоизложба, която повдига темата за правата и свободата им. В серия портретни снимки, дело на изтъкнатия български фотограф Яна Лозева, хората с увреждания пресъздават мечтите си и споделят какво е за тях достоен живот.

 

Изложбата, която се случва с подкрепата на Столична община, се открива пред Народния театър. Тя е част от нова кампания за отмяна на остарялата система на запрещението в България, посочват от Българския център за нестопанско право.


 

Проблемът

 

Организаторите на инициативата подчертават, че хиляди хора с увреждания в България не могат да участват пълноценно в обществото, защото не им е разрешено да работят, да се женят и да гласуват.

 

„Всичко се решава вместо тях. Това се нарича запрещение“, коментират от Българския център за нестопанско право.

 

„Запрещението е вид социална смърт. За хората, които живеят в институция, това се усеща особено силно - те нямат право на избор на храна или облекло, на достъп до собствени средства, нито да бъдат информирани и да дават съгласие за лечението си. Няма значение дали имат мнение. Никой не ги пита“, допълват още от фондацията, която е част от  мрежата на Международния център за нестопанско право и Европейския център за нестопанско право.

 

Решението

 

Алтернативата на запрещението се нарича подкрепено вземане на решения – тоест човекът сам взема решенията, които го засягат – с подкрепа от близки и доверени лица.

 

Още през 2012 г. България ратифицира Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания, с която се задължава да осигури равнопоставеността им пред закона, но това досега не се е случило.

 

Проектозаконът за физическите лица и мерките за подкрепа, който трябва да отмени запрещението, отлежава неприет (минал само първо четене) вече години наред (от 2016). Кампанията в момента активно набира подписи за приемането му.

 

Кампанията за премахване на запрещението и въвеждане на подкрепеното вземане на решение в България се реализира от Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и всички въвлечени самозастъпници и организации на и в подкрепа на хората с увреждания.