Фондация ,,Гален Темелков“ организира Форум за студентите и специализантите по медицина и природни науки в България в град Шумен на 24 и 25 септември 2022 г.  

 

Всеки студент от Медицинския университет-София може да подаде заявка за участие, като попълни бланка по образец на български или английски език и изпрати до 14 юли 2022 г.


 

Това е първото издание на формата, като ще премине под надслов ,,Потенциал на природните и синтетичните фактори в борбата с антибиотичната резистентност“.

 

За участие ще бъдат допуснати разработки на 20 студента и специализанта от различни специалности, свързани с медицината и природните науки. 

 

Те ще имат възможността да представят свои доклади по предложената тема и да участват в дискусиите. Разработките им ще бъдат публикувани в специално научно издание на конференцията през 2023 г. 

 

В събитието ще вземат участие и гост-лектори, които ще презентират за своите колеги и ще отговарят на въпросите им.

Основната мисия на Фондация ,,Гален Темелков“ е да възроди идеята за един по-справедлив, хуманен и благороден свят, чрез укрепване на душата и здравето на младите хора, заявяват от организацията. 

 

Като неправителствена, нерелигиозна, политически и финансово независима обществена организация, работеща в обществена полза, ,,Фондация „Гален Темелков” подпомага и развива различни проекти, свързани с разширяване на знанията и образованието на деца и юноши с различен социален статус, етническа и семейна среда и приобщаването им към ценностите на културата, науката и изкуството. 

 

Приоритет се дава на специалностите в медицинските университети и колежи, както и на научно-изследователската дейност на млади учени в областта на природните и хуманитарните науки. 

 

“Младите хора не са просто бъдещето на една нация, те са възможност за създаване на по-добър свят. Свят, в който материалността и технологичният просперитет не са водещи, а духовността, лоялността и вярата”, споделят от фондацията.

 

Един от проектите на неправителствената организация е Академията за природни науки. Основната ѝ цел е създаване на образователна и творческа база за отдих, в която студенти от цялата страна и чужбина да изучават природни науки, с приоритет на дисциплините химия и биология. 

 

Освен познания по съответните научни дисциплини, срещи с известни лекари, професори и изследователи, участниците ще получат знания за културата, бита и традициите на един от най-старите народи в света – българския, категорични са от Фондация “Гален Темелков”.