Всяка година на 8 септември се отбелязва Световния ден на физиотерапията, за да се подчертае важната роля на физиотерапевтите в грижите за доброто здраве, да популяризира професията и експертния опит, необходим за практикуването ѝ. На днешната дата през 1951 г. е била основана Световната конфедерация по физиотерапия, понастоящем Световна физиотерапия.

 

Асоциация на физиотерапевтите в България поздравява всички физиотерапевти за днешния им професионален празник. Този ден бележи единството и солидарността на физиотерапевтичната общност по света и е възможност за признание към физиотерапевтите за ролята им в обществото и работата им за поддържане на здравето и благополучието  на пациентите.


 

Професията на физиотерапевтите е уникална по своята същност, защото дава възможност за превенция и профилактика на социално значими заболявания и играе съществена роля за възвръщане на независимостта и качеството на живот на най-уязвимите хора.

 

В условия на пандемия, кинезитерапевтите и рехабилитаторите играят ключова роля за защита на индивидуалното и обществено здраве. От специализираните физиотерапевтични грижи на острите състояния в болнични условия, извънболничното лечение и възстановяването след изписване, до адаптиране чрез включване на телемедицина, на всеки етап физиотерапевтите демонстрират ключовата си роля за здравето.

 

Физиотерапевтите играят съществена роля за ранната и последващата рехабилитация при хора, преболедували ковид-19, и затова и тази година Световният ден на физиотерапията се фокусира над рехабилитацията при продължителен ковид.  

 

Световната здравна организация препоръчва рехабилитацията при продължителен ковид-19 да включва обучение за възстановяване на уменията за извършване на ежедневните дейности, с подходящо ниво на натоварване спрямо наличните симптоми.

 

„Нека дори и в тези трудни времена, когато светът е изправен пред глобална криза, всички ние работим всеотдайно заедно, рамо до рамо, за издигане на профила на професията на високо ниво“, апелират от Асоциацията на физиотерапевтите в България.

 

Физиотерапията е съвкупност от неинвазивни процедури, които помагат за възстановяне на движение на тялото и физическите функции след нараняване. Освен че помага за облекчаването на болката, физиотерапията може да помогне за възстановяване след травма, нараняване, парализа и инсулт, за подобряване на баланса на тялото и стойката, както и за справянето с медицински проблеми, свързани с възрастта.