Какви са възможностите за финансиране на проектни предложения по програма “Horizon Europe – MSCA – Staff Exchange" желаещите да кандидатстват могат да разберат на 9 юли 2022 г. по време на едноименна лекция във Факултета по фармация на Медицинския университет във Варна.

 

Събитието ще се проведе в зала N:104 от 16:00 ч., а необходимата информация ще представи Тери Жакин. 


 

Презентацията ще бъде изнесена на английски език. След представянето, участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси по темата към лектора, който е представител на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания REA.

 

“Европейският съюз се нуждае от силна, устойчива, гъвкава и креативна научна общност, която притежава правилната комбинация от умения, отговаряща на бъдещите нужди на пазара на труда, за иновации и за превръщане на знания и идеи в продукти и услуги за икономическа и социална полза.

 

Кризата Covid-19 още веднъж подчерта нуждата от висококвалифицирани специалисти, които могат да се справят с предизвикателства и да партнират както на управляващите, така и на обществото”, се казва в програмата на “Horizon Europe – MSCA – Staff Exchange", изготвена от Европейската комисия1

 

Именно затова Европейският съюз засилва усилията си за насърчаване на повече млади жени и мъже, които да се занимават с научни изследвания, като по този начин се популяризира привлекателността научноизследователската работа. 

 

“Действията Мария Склодовска Кюри” (Marie Skłodowska - Curie Actions - MSCA) са основният инструмент на равнището на Съюза за това му начинание. 

 

От пускането на програмата през 1996 г. до днес MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) е основният инструмент на Съюза за докторантско и постдокторантско образование. 

 

Между 2014 и 2020 г., в контекста на Horizon 2020, MSCA са подкрепили 65 000 изследователи в Европа и извън нея. В тях влизат както кандидати, така и вече утвърдили се опитни изследователи. MSCA са финансирали над 1 000 международни докторантски мрежи.

 

Позитивното въздействие върху кандидатствалите досега изследователи се изразява в повишаване на качеството на предлаганото обучение и надзор, както и 

укрепване на изследователския капацитет (например способност за привличане на финансиране). 

 

Забелязва се подобряване на практиките и процедурите за човешки ресурси и осигуряване на по-справедливо възнаграждение и по-атрактивни условия на труд за изследователите, включително чрез кариерно ориентиране и възможности за развитие. 

 

Изградени са нови и устойчиви международни и междусекторни партньорства и мрежи, осъществен е по-добър трансфер на знания между сектори и дисциплини, утвърждавайки глобалната им видимост и репутация.

 

Референции:

 

1. Horizon Europe Work Programme 2021-2022. Marie Skłodowska-Curie Actions (European Commission DecisionC(2022)2975 of 10 May 2022) - https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf