Отдавна е известно вредното влияние на алкохола върху организма и психиката на човека. Според проучвания, направени от Световната здравна организация, злоупотребата с алкохол е втората по честота причина за преждевременната смърт след тютюнопушенето. От 36 до 41% от смъртните случаи са предизвикани от алкохол. Смята се, че от алкохолизъм страдат между 8 и 10% от населението на всяка страна. По данни на различни международни организации алкохолизмът скъсява с почти 10 години живота на човека.

 

Основна рискова група са младежите във възрастовата група 15–29 г. Водени от желание да експериментират, младите хора понякога злоупотребяват с консумацията на алкохол в степен, която може да се окаже фатална за тях.


 

Алкохолизмът се смята за болестно състояние, което покосява всички слоеве на обществото. Редица социални фактори се оказват “благоприятни” за употребата на алкохол. Голяма роля тук играят самотата, неразбирането в семейството, непълноценното усещане на личността за себе си, дезадаптацията, неудовлетвореността, напрежението и стресът. Съществено значение имат и културните особености, традиции и обичаи, образованието и професията. 

 

Предпочитаните видове алкохол най-често зависят от географските и културните характеристики. Всяка напитка има свои плюсове и минуси. Тези, които предпочитат виното, рядко страдат от сърдечносъдови заболявания, но често развиват цироза на черния дроб. При привържениците на силните питиета пък по-често се наблюдават алкохолни психози.

 

Злоупотребата с алкохол може да доведе до настъпването но редица физически, психологични и социални последици. Физическите увреждания са: болести на храносмилателната система; различни видове рак; сърдечносъдови заболявания; заболяване на нервната система; дефицит на витамини B1, B2, B6; случайни наранявания и др. Психологичните и социалните последици са: проблеми в работата; разпадане на семейството; физически насилия; малтретиране на деца и извършване на тежки престъпления и самоубийства.

 

Счита се, че допустима граница на консумиране на алкохол с нисък риск за здравето при възрастни мъже са приблизително 210 мл седмично. При жените допустимата граница е наполовина, тъй като те са по-чувствителни към токсичните ефекти на алкохола. Същото се отнася и за по-млади, но пълнолетни лица, и за много възрасти хора. Абсолютно се забранява консумация на алкохол сред подрастващото поколение. Консумацията на алкохол над тези количества води до интоксикация и значително увеличава увреждащия риск.