22-те компании, членуващи в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), както и някои други научноизследователски компании, ще оповестят публично на 30 юни финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации за 2015 г.  Това стана ясно днес по време на пресконференция, на която бе представена инициативата „Прозрачността гради доверие“.
 
Предварителните данни показват, че през миналата година фармацевтичните компании са инвестирали в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации около 21 млн. лв. От тях 14 млн. лв. са предоставени на медицински специалисти, а 7 млн. лв. на здравни и съсловни/професионални лекарски организации. 
 
„Близо 60% от медицинските специалисти са дали своето съгласие за оповестяване, което показва подкрепата на медицинското съсловие за инициативата“, отбеляза директорът на Асоциацията Деян Денев.
 
„Сътрудничеството между медицински специалисти и фармацевтичната индустрия е жизнено важно за развитието на медицината. Лекарствата са високотехнологични продукти и тяхното разработване, прилагане и механизми на действие изискват обяснение, обмяна на опит и знания между индустрия и лекари. Само по този начин правилното и ефективно лечение на пациентите е възможно, само така могат да се разработват нови терапии“, посочи още Денев.
NEWS_MORE_BOX
 
 
По думите му благодарение на това взаимодействие лекарите имат възможността непрекъснато да се обучават и развиват, което е от полза както за пациентите, така и за цялата система на здравеопазване.
 
Правилата за оповестяване са регламентирани чрез Кодекс за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.
 
Кодексът има за цел въвеждането на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти.
 
Това сътрудничество се основава на обмяна на научна информация между страните, при спазване на високи етични стандарти. Фармацевтичната индустрия цели да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност и затова кампанията се провежда под мотото
„Прозрачността гради доверие“, стана ясно още.
 
Компаниите ежегодно ще оповестяват дарените средства, като ще бъде публикувана цялата сума за година, а не за конкретни дейности.