Новостите в лечението на сърдечно съдовите заболявания, възможностите на високоспециализираните изследвания като ехокардиография и коронарография, показанията и противопоказанията за насочването на пациентите към тях, както и последващото им наблюдение в общата практика са основните акценти в предстоящата XI-та научна среща-обучение на Сдружението на обучителите и изследователите в България по Обща Медицина (СОИБОМ).


От 27 до 29 септември в столичния хотел „Метрополитен“ общопрактикуващи лекари и кардиолози от Българската лига по хипертония ще обсъждат клинични случаи, ще споделят опит и подходите за сътрудничество при решаване здравните проблеми на пациентите.

 
На 28 септември, в рамките на форума „Пътят на пациента със сърдечно-съдови заболявания – диагностично, комуникативно и терапевтично предизвикателство“ се организира дискусия по проблемите на обучението по Обща медицина с участие на проф. д-р Мехмет Унган, президент на Световната организация на общопрактикуващите лекари – World Organization of Family Doctors (WONCA Europe), Съвета на Европейската организация на обучителите по обща медицина, колеги от над 30 държави - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine (EURACT), представители на институции и на академичната общност от страната.Особено внимание организаторите отделят на широкото обсъждане на проблемите на следдипломното обучение на общопрактикуващите лекари и на статута на специализантите по „Обща  медицина“.


Партньор на събитието е Българската лига по хипертония. Срещите обучения на СОИБОМ се провеждат регулярно, два пъти в годината - пролет и есен за обсъждане на актуални проблеми с участието на поканени лектори от различни медицински области и международни гости. Председателят на СОИБОМ доц. Радост Асенова, споделя, че целта на сдружението е издигане престижа на специалността „Обща/фамилна медицина“ в България чрез качествено студентско и следдипломно обучение, паралелно със стимулиране на научно-изследователската работа в условията на първичната медицинска помощ.