Близо 30 милиона души от населението на Европейския съюз са били с диагноза диабет (захарна болест) през 2014 г. Това представлява 6,9 % от населението на ЕС на възраст 15 или повече години. Това показват данни на „Евростат“ в навечерието на Световния ден за борба с диабета – 14 ноември. Три години по-късно цифрата най-вероятно е нарастнала двойно повече. 

 

Дялът на хората, които са посочили, че имат хроничното заболяване, варира ясно между отделните възрастови групи, но не се наблюдава систематична разлика между мъжете и жените. 


 

Резултатите показват, че колкото по-голяма е възрастовата група, толкова по-голям е делът на хората, имащи болестта. 16,3 % от тези на възраст между 65 и 74 години в Европейския съюз имат захарен диабет и почти една пета (19,6 %) от тези на възраст 75 или повече години, докато тази цифра е под 2 % за възрастовите групи под 45 години, посочват още от „Евростат“. 

 

Данните от 2014 г. сочат, че процентът на диабетици в ЕС намалява с нарастването на образователното равнище. В действителност, докато процентът на хората със захарна болест стига 10,8 % сред тези с ниско образователно равнище, той е почти половината (5,7 %) за тези със средно образование. Докато процентът на болните от диабет сред най-образованите е 4,2. 

 

Източник: "Евростат"

 

Интересно е съотношението на страдащите от диабет по държави-членки на ЕС. Най-голям дял на хора с хроничен диабет има във Франция. Там един на десет души има болестта. Следват Португалия с 9,3 %, както и Гърция само с процент по-малко. 

NEWS_MORE_BOX

 

Под 5 % от населението на възраст 15 и повече години от държавите членки е било с диабет през 2014 г. Ако потърсим България на графиката, ще видим, че страната ни е почти по средата – с малко над 6 %. От другите държави в ЕС, Литва има 4,4 %, Дания и Ирландия са с 4,6 %, Латвия с процент повече, Румъния и Швеция - 4,8 % общо, а Австрия – с 4,9 %.

 

У нас 484 хил. души имат диабет, като около 200 000 не знаят за това. Новодиагностицираните с болестта са между 12 и 15 хил. годишно.