Европейската комисия (ЕК) ще инвестира в предприятия, работещи върху иновации в сферата на медицината, кръговата икономика и авангардното производство.

 

Преките капиталови инвестиции ще се извършват чрез новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ).


 

Финансова инжекция ще получат 42 високоиновативни фирми: част от тях са вече съществуващи малки и средни предприятия (МСП), а други са новосъздадени.

 

Капиталовото финансиране ще бъде в размер от близо 178 млн. евро, съобщават от ЕК.

 

Френското предприятие за изработка на иновативни медицински изделия CorWave е първото, в което Фондът на ЕСИ ще инвестира.

 

„В Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприятия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде. Тази нова форма на финансиране — съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции — е уникална за Европейския съвет по иновациите. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни предприятия, ще привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде възможност да се разрастват в Европа“, посочи комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

 

Европейската комисия прави за първи път преки капиталови или квазикапиталови инвестиции (по-конкретно — капиталови инвестиции, съчетани с безвъзмездни средства) в новосъздадени предприятия.

 

Очаква се дяловото участие да варира от 10 % до 25 %. Одобрените 42 предприятия са минали успешно през процедурите на оценка и комплексна проверка.

 

Високоиновативното френско предприятие CorWave си поставя за задача да подобри грижите за хората с животозастрашаваща сърдечна недостатъчност.

 

То ще получи инвестиция от Фонда на ЕСИ в размер на 15 млн. евро. Това е помогнало за привличането на допълнителни инвестиции, като в четвъртия етап от началното финансиране на  CorWave те са достигнали 35 млн. евро.

 

Благодарение на финансирането CorWave ще може да пусне на пазара и да разшири мащабите на прилагане на своето новаторско устройство за подпомагане на лявата сърдечна камера.

 

То ще подобри съществено качеството на живот на хората, страдащи от напреднала степен на сърдечна недостатъчност, като намали наполовина сериозните усложнения и необходимостта от повторна хоспитализация.

 

Големият потенциал за растеж, който имат предприятия като CorWave, ще помогнат и за създаването на нови и висококачествени работни места в ЕС.

 

Сред другите проекти, които Фондът на ЕСИ ще подкрепи, е този на исландското фармацевтично предприятие Epi-Endo Pharmaceuticals EHF, което разработва собствен портфейл от лекарства за хронични респираторни заболявания.