За разпространение на добри практики за помощ и подкрепа на хора с деменция и семействата им е отличена Фондация "Състрадание Алцхаймер" България на специална церемония в Брюксел в присъствието на белгийската принцеса Матилда. Инициатива е на Европeйските фондации във връзка с насърчаването на „По-добър живот на хората с Деменция в общността в Европа”, сред които Atlantic Philanthropies, Médéric Alzheimer, King Baudouin и Robert Bosch.

Наградени са общо 10 проекта, оценени от независима международна комисия, при което се взимат предвид усилията за подобряване качеството на живот на засегнатите от деменция хора и семействата им и дейностите на общностите и в сътрудничество с местната власт.

"Деменцията е един от най-важните проблеми пред европейските общества днес.", споделя г-жа Живка Тишева, председател на Фондация „Състрадание Алцхаймер“ България.

„Когато хората се сблъскат с болестта на Алцхаймер и сродните заболявания спонтанната реакция е страх и дори отхвърляне. Работещите в тази област наблягат на необходимостта от промяна на съществуващите възгледи за деменцията. Уважението към личността на пациента, инициативи на местно равнище и повече прояви на състрадание и грижи могат да подобрят значително качеството на живот на болните и техните семейства. Гражданското общество на местно равнище, в сътрудничество с местни власти, полиция, квартални събрания, асоциации на доброволци и други, могат да допринесат за тази цел чрез образование, информация за отразяване на проблемите, свързани с деменцията по различен, по-балансиран начин, а също и чрез насърчаване на хората на местно ниво да поемат отговорност за интеграцията и обществената подкрепа за дементно болните.“, разказва г-жа Тишева.     

NEWS_MORE_BOX


Именно идеята за подобряване на възгледите за деменцията и солидарността на местно равнище мотивира по думите екипа им да организира информационни кампании, да оказва социална подкрепа на болните и техните семейства, да организира групи за взаимопомощ на близките, Алцхаймер кафе, арт-терапия, колективни излети.

От организацията обещават в рамките на Европейската година на активното стареене 2012 г. да продължават да работят и развиват други нефармакологични методи за подобряване качеството на живот на засегнатите хора, както и да организират на местно равнище инициативи за интеграция на възрастните с ментални проблеми и извеждането им от сянката на изолацията.