Еврокомисарят Витянис Андрюкайтис с готовност да подпомогне финансирането на петте референтни мрежи за редки патологии в България. Той ще организира създаването на мрежа за обмен на специалисти и ноу-хау в областта на редките болести между държавите - членки на Съюза. Това стана ясно по време на посещението му в УМБАЛ „Александровска“. Той е на официална визита в България за среща с координаторите на Европейските референтни мрежи.

 

Андрюкайтис разгледа Клиниката по нервни болести, където бе регистриран първия в България Експертен център по наследствени нервни и метаболитни заболявания - член на две европейски референтни мрежи /EURO-NMD и MetabЕrn/. Той е финансиран и одитиран от Европейската комисия, като в рамките на две години получи оценка 96 от максимални 100 точки.


 

Доц. Костадин Ангелов, директор на лечебното заведение, запозна еврокомисаря с работата на лекарите от Клиниката по невни болести. Тойподчерта, че се гордее с постиженията на екипа на проф. Ивайло Търнев, който е създал българска школа по неврогенетика на европейско равнище. Лекарите са описали тринадесет нови нозологични единици за първи път в света и е реализирал над 50 изследователски проекта, 27 от които международни. 

 

Витянис Андрюкайтис коментира, че врярва в професионализма и научните достижения на българската медицинска общност. И отбеляза, че всяка страна има затруднения от различен характер, но България се е справила с предизвикателствата, щом има учени със световен принос като проф. Търнев.

 

NEWS_MORE_BOX

 

По-рано днес еврокомисарят се срещна с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Една от основните теми, която двамата обсъдиха, бе за приоритетите на Министерството на здравеопазването в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.