България подкрепя препоръката на Европейския съюз за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки за намаляване на недоверието в обществото към безопасността на ваксините. Здравните министри в съюза приеха на специално заседание Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. Министър Кирил Ананиев се включи в дискусията за справяне с погрешните разбирания срещу ваксините на европейско и национално ниво с думите: “За справяне с тези проблеми са необходими мерки по всички звена във веригата: отговорно отношение на производителите, отчитащо обществената чувствителност; силни регулаторни органи, прилагащи стриктно регулаторната рамка; ангажирани медицински специалисти; добре информирани пациенти“.


В изказването си министърът подчерта, че България е страна, която поставя на първо място предоставянето на достоверна информация на достъпен за обществото език, и която инвестира в обучение на медицинските специалисти. Ключова роля според него имат личните лекари и педиатри, доверието в чиито препоръки е от водещо значение за големия процент от родителите. „Силният ангажимент на педиатрите за проследяване на задължителния имунизационен календар, компетентните съвети, изграждането на отношения на доверие с родителите са ценна практика, която следва да се подкрепя и насърчава“, допълни Ананиев.


На срещата с ресорните си колеги здравният ни министър категорично постави акцент върху разяснителните кампании, предоставящи обективна информация на разбираем език, като е важно информацията да почива на медицински факти и доказателства за ефикасността на ваксините. Проучванията както на европейско, така и на национално ниво показват, че са налице притеснения относно безопасността и ефикасността на ваксините. „Подобни опасения – особено в случаите на ваксините от задължителния имунизационен календар, могат да имат опасни последици“, сподели той.Здравните министри обсъдиха и текущото състояние на здравеопазването на територията на ЕС. За България добавената стойност от инициативата се състои във възможността за обзор на водещите тенденции в здравеопазването, значимите проблеми, общи за държавите-членки, и открояването на области, в които ЕС може реално да добави стойност, допълват от здравното министерство.