Европейският съюз ни отпуска 12 милиона лева за доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2. Вицепремиерът и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев е подписал договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съобщиха от пресцентъра на Мнситерство на здравеопазването. 
 
Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на Министерството на здравеопазването и на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България  2014 – 2020 г. Чрез него ще бъде въвдено електронното здравеопазване у нас. Предвидено е разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други. Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.
 
Чрез изграждането на Националната здравна информационна система значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински одит“. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Междувременно от МЗ коментираха резултатитe от проверката във Фонда за лечение на деца в чужбина. И изтъкнаха, че с напускането на своя пост проф. Владимир Пилософ е понесъл своята административна отговорност за установените нередности. От тук насетне прокуратурата трябва да каже дали има и наказателна. На 26 януари тя е уведомена с писмо от МЗ за фактите и обстоятелствата, изложени в доклада.