Предполага се, че през сезон 2021/2022 г. ще циркулират грипни вируси, които са подобни на вирусите, влизащи в състава на противогрипните ваксини, препоръчани от Световната здравна организация за страните от Северното полукълбо, съобщават от Министерството на здравеопазването. 

 

Грипните вируси са “A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09”, “A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)”, “B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)”, “B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)”. Засега не може да се прогнозира кой от тези вируси ще доминира.


 

До каква степен ни защитава противогрипната ваксина?

 

Ефективността на противогрипните ваксини не е 100%, но те осигуряват защита срещу тежки форми на грип и усложнения, особено при високорисковите лица. Според научни публикации противогрипните ваксини намаляват с 50-60% амбулаторните прегледи, дължащи се на грип, в общата популация, с 57% хоспитализациите, дължащи се на грип, при лица над 50 г., със 74% приема на деца в интензивни отделения, с 52% и 79% хоспитализациите при лица с хронични белодробни заболявания и с диабет, съответно.

 

Ефективността на противогрипните ваксини зависи от възрастта и имунния статус на ваксинираното лице, но най-вече от антигенната близост между ваксиналните и епидемичните грипни вируси. Най-висока е ефективността на ваксините спрямо грипни вируси тип В, тъй като те са най-генетично стабилни, а най-ниска е спрямо грипни вируси А (H3N2), които са най-изменчиви. Така че от значение за ефективността на ваксините е кой грипен вирус преобладава през даден епидемичен сезон.

 

Късно ли е, ако сега решим да си поставим ваксина срещу грип?

 

Не. Препоръчва се ваксината срещу грип да се приложи поне 14-21 дни преди началото на циркулацията на грипни вируси в страната, за да има време да се формира имунитет. Засега не е засечена циркулация на грипни вируси, така че може да се поставя противогрипна ваксина. Счита се, че дори по време, когато в страната циркулират грипни вируси, може да се прилага ваксина, при положение че лицето е здраво и няма остро заболяване.

 

За кои групи от населението е препоръчителна ваксината срещу грип?

 

Противогрипни ваксини се препоръчват на лица, които са с повишен риск от тежко протичане на грип и развитие на усложнения. Според СЗО ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на лица бременни жени (високо приоритетни), деца на възраст от 6 мес. до 5 год., възрастни лица ≥ 65 год., лица на възраст над 6 мес. с хронични заболявания. 

 

Това се отнася до хора с хронични белодробни заболявания, вкл. астма, хронични заболявания на сърдечно-съдовата система, метаболитни заболявания, особено диабет. Още хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа, вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция, хемоглобинопатии, органна трансплантация.

 

Препоръката за поставяне на противогрипна ваксина още се отнася до всички лица, навършили 65 години, лица, живеещи в домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.);

Препоръчва се и за транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и други лица, застрашени от обстоятелствата на професията си. 

 

Всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, вкл. деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения) също е препоръчително да си поставят противогрипна ваксина.

 

По време на пандемията от Covid-19 препоръките за противогрипна ваксинация са с особено значение поради вероятността от заразяване със SARS CoV-2 и грипен вирус, което би довело до утежняване състоянието на пациента, съобщават от Министерството на здравеопазването. Това е особено важно за лицата с повишен риск от тежко протичане на Covid-19 и на грип (лица на възраст ≥ 65 години, лица с хронични заболявания и с отслабен имунитет).

 

Кога се очаква грипната вълна тази година?

В България циркулацията на грипни вируси обикновено започва през декември, като епидемията от грип се разгръща през януари-февруари.

 

Можем ли да очакваме по-слаба грипна вълна и тази година?

 

През изминалия сезон 2020/2021 г. циркулацията на грипните вируси в Европейския съюз беше необичайно слаба, а в България за първа година не бяха доказани грипни вируси. Това се обяснява с прилаганите противоепидемични мерки, които оказват ефект не само върху пандемичния коронавирус, но и върху грипните вируси. Ако и през този сезон се спазват стриктно противоепидемичните мерки, е възможно да няма тежка грипна епидемия, каквито се наблюдаваха в сезоните преди пандемията. Ранното доказване на грипен вирус A (H3N2) в Европа обаче показва, че настоящият грипен сезон може да бъде по-тежък в сравнение с предходния, особено за старите хора и лицата с отслабен имунитет.