Епидемичният взрив от хепатит А в квартал „Факултета“ в София е с начало 5-ти юли тази година, като за момента случаите на регистрираните болни е 151 лица. Разпределени по възраст 139 от случаите са при деца между 2 и 18-годишна възраст, а едва 12 са случаите при възрастни (над 18-годишна възраст).


Причината заболяването да е регистрирано основно в детската възраст е, че голяма част от контингентът от възрастни вече се прекарали в миналото инфекцията и съответно са защитени с изградени антитела до края на живота си. Данните показват, че няма превалиране на заболяването при един от двата пола. Диагнозата при регистрираните пациенти е на база серологични изследвания (кръвна проба).


Основните симптои, с които се характеризира инфекцията са пожълтяване на кожата и лигавиците (т. нар. жълтеница), отпадналост, умора, намален апетит, потъмняване на урината и изсветляване на изпражненията.Засегнати организирани колективи до момента са 16 училища, 4 детски градини, център за настаняване от семеен тип, в седем района на столицата и София-област (1 училище).


Необходимите мерки, които се вземат в такива ситуации е информиране на общинските администрации и предписване предприемането на мерки за хигиенизиране, измиване и дезинфекция на терените. Тук влизат редовно провеждане на почистване и сметоизвозване, провеждане на ДДД дейности (по дезинфекция, дезинсекция и дератизация). Провеждат се задължителни противоепидемични мерки в детските и учебни заведения.


Необходимо е предоставяне на своевременна информация на родителите от медицинските специалисти в детските и учебни заведения и насочването им към общопрактикуващите лекари. Препоръчва се ваксинация срещу вирусен хепатит тип А, която може да бъде поставяне както превантивно, така и постекспозиционно (непосредствено след контакта), тъй като инкубационният период на заболяването е дълъг и позволява своевременно изграждане на защитни антитела с ваксината.


В контекста на епидемичния процес Столична община, в изпълнение на своите ангажименти по опазване на общественото здраве на територията на област София-град, е осигурила до момента 400 дози ваксина за деца и 200 дози ваксина за възрастни, които чрез Столична РЗИ са предоставени на общопрактикуващите лекари, обслужващи пациенти от район Красна поляна за извършване на имунизация на контактните.