Кампания „Заедно сме по-силни” инициира безплатни индивидуални обучителни беседи със специалисти ендокринолози и виртуално училище за пациенти с диабет тип 2 на перорална терапия.

 


„Заедно сме по-силни” продължава инициативата „Училище за пациенти” на здравния сайт www.zdravenchas.org за подобряване на познаваемостта и начините на контрол и профилактика за различни заболявания.


 


Кампанията стартира официално от днес и се реализира съвместно със специалисти ендокринолози в цялата страна, които ще обучават пациенти с диабет тип 2 на перорална терапия как най-ефективно да контролират заболяването си.

 


Около 500 хил. души са пациентите с диабет тип 2 в България. Голяма част от тях са на лечение с перорални медикаменти, но до този момент не са получавали адекватно обучение как да контролират заболяването и здравословното си състояние.

 


Кампанията „Заедно сме по-силни” е първата програма, която е насочена специално към този тип пациенти, с цел да постигнат по-добър контрол на болестта.

 


Всеки включил се в програмата ще получи по 2 безплатни обучителни беседи по време на кампанията, след предварително записване на телефон 0884 33 73 19 всеки делничен ден между 10-17 ч.

 


Провеждането на беседите ще стартира от 27 юни 2011 г. в 17 града на България - София, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Петрич, Плевен, Пловдив, Силистра, Смолян, Стара Загора и Бургас.

 


Всеки записал се за обучителна беседа за първия етап, ще може отново да посети напълно безплатно своя ендокринолог за повторна среща през месец декември 2011 г.

 


Като част от кампанията ще бъде създадено училище за пациенти „Диабет – Заедно сме по-силни” в сайта www.zdravenchas.org. То е организирано в 3 обучителни модула в рамките на 6-месечна обучителна програма. Посредством обучителни текстови и видео материали ще бъде предоставяна основна информация за диабет тип 2, съвети за хранене и диети, както и съвети за спорт и физическа активност, които да подобрят състоянието на болните.

 


Включването в училище за пациенти „Диабет – Заедно сме по-силни” ще позволи на потребителите да задават виртуално въпроси към всеки отделен лектор на обучителните модули.

 

 

Регистриралите се в училището за пациенти „Диабет – Заедно сме по-силни” ще имат възможност да зададат своя въпрос към онлайн лектора на училището.

 


Тестова форма за проверка на знанията – към всяка отделна лекция ще бъде създаден тест, съдържащ базисни моменти от преминатия лекционен курс. Тази интерактивна форма за проверка на знанията ще даде възможност на посетителите да проверят до каква степен са усвоили представената в лекцията материя, като няма за цел да натоварва или да оценява положените от него усилия.

 


Захарният диабет се характеризира с повишено ниво на кръвната захар вследствие на намалена секреция на инсулин от задстомашната жлеза или поради намалена чувствителност на тъканите към него. Счита се за едно от най-сериозните социално-значими заболявания.

 


Понастоящем около 160 млн. души в света страдат от диабет, като тенденцията за неговото разпространение нараства стремително.

 


В България болните са около 500 хиляди, като са засегнати 10-20% от хората на възраст над 65 г. Повишеното ниво на кръвната захар при захарната болест е причина за редица усложнения, които се отразяват на продължителността и качеството на живот.

 


Причината за диабет тип 2 е т.нар. инсулинова резистентност – нечувствителност на тъканите към инсулина. Терминът „инсулинова резистентност“ означава, че биологичният ефект на инсулина е намален. Инсулинът от задстомашната жлеза въздейства на специфични рецептори, разположени върху повърхността на клетките. Това повлиява върху различни метаболитни процеси, участващи в обмяната на глюкозата, мастните киселини и аминокиселините в клетката.

 


При инсулиновата резистентност се нарушава транспортът на глюкоза към вътрешността на клетката, което води до допълнителна свръхпродукция на глюкоза и инсулин.

 


При диабет тип 2 освен инсулинова резистентност се развива и прогресивно отпадане и намаляване на клетките, произвеждащи инсулин. Крайният резултат е повишено ниво на глюкозата в кръвта.

 


За възникването на инсулинова резистентност и диабет тип 2 са отговорни както генетични фактори, така и редица допълнителни фактори. За ограничаването им специалистите съветват да спазваме здравословен начин на хранене, да осигуряваме достатъчно движение всеки ден и да спазваме здравословно телесно тегло.