Европейската агенция по лекарствата е стартирала ново преразглеждане на лекарства, съдържащи валпроат, предназначени за лечение на жени и момичета, които са бременни или са в детеродна възраст. Това съобщава Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването. 
 
Медикаментите са разрешени за употреба по национални процедури в държавите–членки и са показани за лечение на епилепсия, мания при биполярно разстройство и мигрена (в някои страни). Те вече са били обект на преразглеждане от ЕМА през 2014 г. От агенцията уточняват, че има риск от малформации и нарушения в развитието на бебета при майки, които по време на бременността са се лекували с валпроат. 
 
„Прегледът от 2014 г. препоръча също в държавите на Европейския съюз (ЕС) да се проведат проучвания, които да измерят доколко са били ефективни тези мерки. Някои държави-членки са предприели допълнителни мерки за оценка на ефекта от тези дейности на национално ниво и така са възникнали опасения доколко ефективни са тези мерки за увеличаване на осъзнатостта на риска и намаляване на употребата на валпроат при различните показания. Във връзка с това френският регулаторен орган по лекарствата ANSM поиска ЕМА да преразгледа ефективността на мерките и да бъде обмислена необходимостта от препоръка за допълнителни действия, които да намалят рисковете при жени, които са бременни или в детеродна възраст, на територията на Европейския съюз. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА ще разгледа наличните доказателства и ще проведе консултация със съответните заинтересовани страни. Това ще включва провеждане на публично изслушване на техните опасения. Докато се осъществява прегледът на лекарствата съдържащи валпроат пациентите, на които са предписани такива лекарства и които имат някакви притеснения са съветвани да ги обсъдят с медицинските специалисти, които се грижат за тях“, посочват от агенцията. 
NEWS_MORE_BOX
 
От ИАЛ призовават хората, които имат някакви проблеми след използването на медикаменти с валпроат, да сигнализират за нежеланите реакции. За тази цел трябва да попълнят формуляра, предназначен за немедицински лица, публикуван на уеб-сайта на ведомството или да го изпратят по пощата. Информацията може да бъде съобщена и на тел. +359 2 890 34 17, факс +359 2 890 34 34, електронна поща: bda@bda.bg. 
 
Очаква се комитетът, който е отговорен за оценка на проблемите свързани с безопасността на лекарствените продукти за хуманна употреба, да извърши преразглеждането. Той ще направи препоръки по бъпроса с лекарствата.