Поредна жалба спря търга за доизграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС). Комисията за защита от конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу обществената поръчка след жалба на фирма „Стемо – Гама консулт“.


Преди малко повече от месец търгът отново беше спрян заради неточности в обявяването на обществената поръчка и неспазени срокове. Решението бе взето от министър Кирил Ананиев на 28 септември, след като процедурата беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от компанията „Стемо“ ООД.


Puls.bg припомня, че по първоначални данни крайният срок за изграждането на Националната здравна информационна система е декември 2018 г. Ефектът от въвеждането ѝ според здравния министър трябва да е повишаване качеството и ефективността на здравеопазването и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве.От ведомството се надяват, че когато системата стартира ще помогне за съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Идеята е да се покрият всички субекти, свързани с действия, участващи в системата на здравеопазването - лечебни заведения, здравни заведения, регионални инспекции, извънболнична помощ, болнична помощ, дентална помощ, всички структури на държавната администрация, аптеки, оптики.


Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014-2020) на Министерство на здравеопазването, „Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система“. Проектът включва разработване и въвеждане в Министерство на здравеопазването на медицински регистри, номенклатури, развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор, медицински стандарти, основани на доказателства, изграждане на концепция и на платформа на НЗИС. Очаква се със системата да се въведат електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта, изграждане на система за мониторинг и контрол, изготвяне на правила за интегриране на разработените приложения, както и дейности за информация и връзки с обществеността.

 

Изпълнението на проекта е 22 месеца, при общ размер на бюджета от 12 000 000 лв.