Електронна система ще следи дистанционно състоянието на пациентите в Ковид-отделението на Александровска болница.

 

Чрез нея денонощно ще се проследяват жизнените им показатели, в това число ЕКГ, артериално кръвно налягане, ниво на кислород в кръвта (кислородна сатурация), пулс и температура.


 

Данните за всеки пациент ще се изпращат онлайн към контролния център, така че при промяна в параметрите, дежурният персонал да може да реагира своевременно.

 

Медицинските сестри и лекарите ще могат да следят всички жизнени показатели на пациентите чрез специални монитори.

 

В случай, че някой от тях достигне критични стойности, незабавно ще се включва алармиращ сигнал.

 

При този начин на работа не съществува опасност да се пропусне влошаване на състоянието на пациентите от Ковид-отделенията, съобщават от болницата.

 

Това облекчава проблема с голямата натовареност на персонала и недостатъчният му брой.

 

Александровска е първата болница в страната, която въвежда телемедицинско наблюдение на пациенти с Ковид-19.

 

На този етап са мониторирани шест души с леки симптоми, но са поръчани още устройства, за да могат да се проследяват дистанционно до 15 човека с ковид инфекция.

 

Болницата очаква да получи още 10 системи за телемониторинг, които са изключително важни и полезни за дейността на Ковид отделенията.

 

С тяхна помощ се свежда до минимум директния контакт с болните, а съответно и риска от заразяване за медицинския персонал.

 

Между пациента и наблюдаващата медицинска сестра ще има гласова връзка чрез телефонен чип. Това ще намали вирусния товар върху медицинските лица в отделенията без интензивни грижи, където преобладават лежащо болните с по-лека симптоматика.

 

Лекарствата и храната ще се предоставят при стриктно спазване на дистанция и дезинфекция.

 

По този начин се осигурява 100% грижа на болните от коронавирус и се защитава медицинския персонал от заразяване.

 

Надеждността на телемедицинската система за мониторинг е удостоверена чрез производствени ISO сертификати, както и със задължителния за медицинско оборудване СЕ сертификат.

 

От април тази година стотици телемедицински комплекти успешно работят в здравната система на Италия, Полша и други държави.