Общите инвестиции в българското здравеопазване трябва да се повишат до 10% от БВП, за да се запълнят пропуските по отношение на финансирането на здравната система.

 

България, заедно с Гърция, Кипър и Латвия, е сред четирите страни в Европейския съюз (ЕС), в които процентът на преките доплащания за здравни услуги е двойно по-висок от средните за ЕС нива.


 

Това са част от изводите, посочени в доклад на Американска търговска камара в България, който очертава пет идеи за подобряване на здравната система у нас в средносрочен план.

 

Увеличението на публичните инвестициите отстрана на държавата трябва да намали разходите за доплащане на пациента за здравеопазване до по-малко от 20% в сравнение със сегашните 40%. Ново в доклада е предложението за създаване на специален Фонд за иновации, чрез който да се гарантира ранен достъп до иновативни лекарства.

 

Превенция, скрининг и иновативна медицина

 

Добрите практики от други eвропейски държави показват, че възможните ползи от HPV-ваксинация могат да допринесат от увеличение от поне 110 млн. лева в БВП. Инициирането на национална кампания за скрининг на дебелото черво би могло да доведе до намаляване на 16% от случаите на рак и до 26% намаление на смъртността от това заболяване. Въвеждането на иновативни медикаменти и профилактика на диабет могат да допринесат до 250 млн. лв. потенциални спестявания, се посочва в доклада.

 

Инициативи за дигитализация

 

Според доклада дигитализацията на здравеопазването ще допринесе за улеснен достъп до терапия и лечение, ще подобри ефективността на здравеопазването, ще подобри отчетността и ще повиши прозрачността на разходите. Във фокуса на доклада се включват ползите от навлизането на телемедицина, електронен здравен картон на пациента, електронно направление, електронна рецепта и възможността за холистичен анализ за здравното състояние на населението.

 

Дигитално здравеопазване

 

Докладът посочва 4 стълба на дигиталното здравеопазване, които трябва да се разработят: стратегия, законодателна основа, ИТ инфраструктура и системна интеграция.

 

Реална реформа на модела на финансиране

 

Докладът очертава четири основни начина, през които да се реформира моделът на финансиране на здравната система у нас: систематична промяна, създаване на иновативни фондове, по-ефективно преразпределение в посока „здраве“ от събраните данъци и акцизи и приоритетно насочване на инвестиции в здравеопазване от европейските фондове и механизми. За промяната на цялостния модел на финансиране могат да се почерпят добри практики от здравните системи на Франция, Германия и Швейцария. Създаването на иновативни фондове би способствало за по-ефективното акумулиране на средства за лечение чрез иновативна медицина. Подобни механизми има създадени и работят в Италия, Шотландия и Уелс.

 

Европейски фондове

 

Докладът призовава правителство с част от средствата от Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. да се реализират серия от здравни проекти, включващи дигитализация.

 

Друга възможност са грантовете в размер от 6,3 млрд. евро в пакета за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU. Авторите на доклада посочват, че в последващите корекции на Плана за възстановяване и устойчивост България трябва да заяви корекция, която да е насочена към здравеопазването у нас.