Наднорменото тегло и затлъстяването остават предизвикателство за съвременното общество. Въпреки действията на европейско равнище, които всяка година се борят с проблема, делът на населението с наднормено тегло или затлъстяване в ЕС остава тревожно висок както при възрастните, така и при децата и младите хора.


„Силната ангажираност на градовете, неправителствените организации и училищата е от решаващо значение за ефективното справяне с тази тревожна тенденция. Ситуацията е особено важна за децата и младите хора, тъй като те са нашите най-уязвими граждани“, споделят от администрацията на Министерство на здравеопазването по повод старта на поредната европейска инициатива по темата.


Тази година Европейската комисия (ЕК) посвещава награда на ЕС за здраве на инициативи на градове, неправителствени организации и училища, които са допринесли или допринасят за по-високо ниво на общественото здраве в Европейския съюз чрез предотвратяване и намаляване на затлъстяването при децата и младите хора (6 – 18 години).Практиките, подадени по тази покана, не трябва да са приключили преди 1 януари 2016 г. Тези инициативи може да са приключили или все още да продължават в момента на стартиране на поканата за представяне на кандидатури.


Инициативите биха могли да включват действия за повишаване на осведомеността и кампании за предотвратяване и намаляване на наднорменото тегло с подкрепата на движение за здраве или ангажиране с помощта на здравни специалисти за обучение и др.


Допустими са само заявления от организации, установени в държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, както и страни, които имат двустранно споразумение с Европейския съюз за Третата здравна програма на ЕС 2014-2020 г. (Сърбия, Молдова и Босна и Херцеговина).


Европейската комисия призовава неправителствените организации, градове и училища, базирани в Европейския съюз и активни в областта на превенцията и намаляването на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст, да представят подробности за своите успешни инициативи.


На финала, от подадените инициативи, ще бъдат подбрани три за всяка категория – град, неправителствена организация и училище, като една от всяка категория ще бъде призната за изключителна и ще получи награда от 100 000 евро.


Крайният срок за кандидатстване е 13 май 2019 г. Подробна информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Европейската комисия.