Eвропейската комисия (ЕК) сключи предварителен договор с щатската фармацевтична компания Novavax за доставката на 100 млн. дози ваксини срещу ковид-19, които се очакват най-рано през четвъртото тримесечие на 2021 г.

 

Съгласно договора ЕК ще може да поръча още до 100 млн. допълнителни дози през 2021, 2022 и 2023 г. Към момента ваксината на Novavax е в процес на текущ преглед от Европейската агенция по лекарствата.


 

Novavax е щатско биотехнологично дружество, разработващо ваксини от следващо поколение за сериозни инфекциозни болести. Ваксината на Novavax e протеин-базирана и използва различна технология от тази на иРНК и векторните ваксини. Тя всъщност съдържа белтъка, специфичен за коронавируса, наречен спайк-протеин, който е прикрепен към наночастици. Спайк-протеинът се синтезира с помощта на заразени клетки от молци с бакуловирус, съдържащ модифициран ген за синтез на спайк-протеина. След това, с помощта на специфична технология, спайк протеинът се събира и прикрепва към наночастици, които се смесват с химични вещества, подсилващи имунногенния ефект на ваксината.

 

На основата на същата технология е разработена и ваксината срещу ковид-19 на Sanofi - от която ЕС планира да закупи до 300 млн. дози, в случай, че бъде одобрена като безопасна и ефективна от европейския лекарствен регулатор.

 

Резултатите от клиничните изпитвания на ваксината, обявени в края на юни, показаха, че ваксината на Novavax има близо 90% ефективност за предотвратяване на ковид-19, дори и при новите циркулиращи варианти на вируса.

 

ЕК вече има сключени договори за доставка на ваксини срещу ковид-19 с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna. От Комисията посочват, че са взели решение да подкрепят ваксината на Novavax въз основа на солидна научна оценка, на използваната технология, на опита на дружеството в разработване на ваксини и производствения му капацитет за снабдяване на целия ЕС.

 

“С оглед на настоящите и новите варианти на SARS-CoV-2, които избягват имунния отговор, Комисията и държавите членки водят преговори за нови споразумения с дружества, които вече участват в портфейла на ЕС с ваксини, като това ще позволи бързо закупуване на адаптирани ваксини в достатъчни количества за засилване и удължаване на имунитета“, съобщават от ЕК.

 

По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, средно 60% от пълнолетното население на европейските страни е напълно ваксинирано срещу ковид-19, а 71% от тях имат поставена поне една ваксина.

 

Източници:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_bg#---3

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4061

https://www.novavax.com/covid-19-coronavirus-vaccine-candidate-updates