Кабинетът прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение, с което Европейската комисия (ЕК) се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име, предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“).


Със Споразумението, Комисията ще може да сключи от името на участващите държави членки предварителни споразумения за покупка с производители на ваксини с цел да се снабдят с ваксини за целите на борбата с пандемията COVID-19 на ниво на Съюза.


Участващите държави членки, а не Комисията, ще придобият дози ваксини от производителите на базата на предварителни споразумения за покупко-продажба, освен ако не е договорено друго. Следователно всички политики за ваксинация остават по преценка за участващите държави членки.Инициативата на Европейската комисия е свързана със затрудненията на държавите членки (в т.ч. и България) по време на пандемия от COVID-19 и цели да се осигурят антивирусни ваксини.


Участието на България в Споразумението би осигурило по-добър достъп на страната до необходимите ваксини, в условия на недостиг и при възможно най-добри условия. От Министерство на здравеопазването припомнят, че през последната грипна пандемия 2009-2010 г. България бе поставена в неравнопоставено положение за достъп до антивирусни средства и в невъзможност да осигури необходимите количества медикаменти, поради ограничен производствен капацитет в световен мащаб, както и поради наличието на дългосрочни споразумения на някои от производителите с държави членки и наложенцдабрани за продажба преди задоволяване на местния пазар.


Към момента, съгласно актуалния Имунизационен календар на България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Имунизации обхващат всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом. Бебетата от втори, трети и четвърти месец се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина. Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. От тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит.