Европейската комисия (ЕК) ще инвестира 123 млн. евро в спешни научни изследвания във връзка с новопоявилите се варианти на коронавируса.

 

Средствата ще бъдат отпуснати от новата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.


 

Документи за участие в нея могат да се подават от 13 април, а крайният срок за участие е 6 май 2021 г.

 

Това е първото спешно финансиране по линия на новата програма, която ще допълни европейски план за подготвеност за биоотбрана, известен като „Инкубатор HERA“.

 

Основните цели на проектите, които ще получат финансиране, включват:

  • Създаване на широкомащабни мрежи и групи, включително отвъд границите на Европа, които да изучават SARS-CoV-2 и за неговите нови варианти.
  • Разработване на терапевтични средства или ваксини срещу SARS-CoV-2/COVID-19, които вече са завършили етапа на предклинична разработка.
  • Да ускорят обмена на данни в областта на научните изследвания за справяне с коронавируса и подобрят готовността за бъдещи епидемии.

От проектите се очаква да си сътрудничат с други инициативи на национално, регионално и международно равнище, за да се увеличи ефективността на научните изследвания и да се избегне дублиране на научноизследователски усилия.

 

Новата програма за научни изследвания има за цел справяне с Ковид-19 в краткосрочен до средносрочен план и ще допълни дейността на Европейския орган за реакция при извънредни ситуации в здравеопазването (HERA).

 

През 2020 г. ЕК пое ангажимент да участва с 1,4 млрд. евро в инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, от които 1 млрд. евро бяха отпуснати по програмата „Хоризонт 2020“ — предишната програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

 

Новата програма трябва да подобри ранното откриване на вариантите на вируса и координирането на клиничните изпитвания на нови ваксини и лечения, както и събирането и обмена на данни на всички етапи.

 

През март ЕК предложи в ЕС да се въведе цифрово зелено удостоверение, което да улесни пътуването между страните членки по време на пандемия. То ще обхваща три вида удостоверения — за ваксинация, за направен тест (PCR или бърз тест за антигени), и удостоверения за лицата, преболедували COVID-19. Предложението предстои да бъде гласувано от Европейския парламент.