Първата научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания у нас потвърди световната тенденция, че някои от карциномите на щитовидната жлеза вече не се оперират, а пациентите само се проследяват. Установено е, че в 14% от случаите микрокарциномите не нарастват в хода на човешкия живот, подчертаха водещи български и международни ендокринолози, които обсъдиха профилактиката, диагностиката и лечението на тиреоидните тумори.


По темата в София говориха водещите специалисти в ендокринната хирургия – проф. Кюнг Те от Южна Корея(на снимката) и проф. Бруно Нидерле от Австрия. Според тях не повече от 5% от тиреоидните възли подлежат на хирургично лечение. В Корея и Япония са намалили оперативните намеси с близо 36%. 


„Съвременната оценка за нивото на медицината се базира не на това колко оперативни намеси са извършени, а на това колко от тях са предотвратени”, коментира и проф. Румен Пандев, който е един от българските специалисти, които отстраняват рак на щитовидната жлеза чрез безкръвна ендоскопска операция без разрез на шията, а през устната кухина. Така България се нарежда сред деветте европейски държави, в които се правят такива иновативни операции.  По време на мащабното събитие стана ясно още, че в момента в България липсва последващото лечение на пациентите с тиреоидни тумори с радиойод. "И ако оперираните пациенти нямат финансовата възможност да отидат в чужбина на радиойод-терапия, те са с висок риск за метастази. Проблемът е, че единственият търговец вносител на радиойод в България е отказал да го внася. Така българските пациенти в момента нямат достъп до тази терапия, която се плаща по Здравна каса“, коментираха проблема участниците в конференцията. 


Въпреки трудностите в работата, именно успехите на българските ендокринни хирурзи са причината на тиреоидната конференция в София да бъде учреден и Югоизточен европейски клуб по ендокринни тумори, в който ще членуват специалисти от 11 страни. Лекари ендокринолози, ендокринни хирурзи, нуклеарни медици, патолози и специалисти по образна диагностика ще общуват помежду си електронно и ще обсъждат най-сложните случаи на тиреоидни тумори. Следващата им среща на живо ще бъде в Румъния през май 2020 г.


В края на събитието проф. д-р Анна-Мария Борисова обяви и старта на кампанията на Българското дружество по ендокринология за скрининг за тиреоидни заболявания при бременните жени. „По статистически данни в момента в България 75% от жените с хипотиреоидизъм не са диагностицирани. При страдащите от хипертиреоидизъм 65% не знаят за заболяването си. Точно това налага скрининг на състоянието на щитовидната жлеза при бременни жени”, обясни проф. Борисова.