„Защо проектът за Медицински стандарт по Обща медицина се връща в изходно положение, след като беше спазен установения от държавата ред за създаване и одобрение на проекта и след като беше защитен пред Съвета по стандарти и качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност в Министерство на здравеопазването? Какви са целите и мотивите да се стартира нова процедура?“, питат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).


Организацията на джипитата изпрати официални писма до Министерство на здравеопазването и Българския лекарски съюз (БЛС) по този въпрос, като счита, че е наложително да бъде финализирана процедурата и одобрения и готов Стандарт по Обща медицина да бъде официализиран.


В началото на миналата година, след задълбочени обсъждания, експертен състав на НСОПЛБ изработи проект за Медицински стандарт по Обща медицина. Проектът беше представен на широко обсъждане в професионалната група на общопрактикуващите лекари, впоследствие дискутиран на консенсусна среща, организирана от Български лекарски съюз с участие на общопрактикуващи лекари от цялата страна, на членове на НСОПЛБ, на Научното дружество по Обща медицина, на членове на Управителния съвет на БЛС и на Съвета по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност. В резултат на срещата проектът бе одобрен и внесен от Лекарския съюз в Министерство на здравеопазването.След  дискусия в Съвета по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност към Министерство на здравеопазването, проектът за Медицински стандарт по обща медицина бе одобрен с огромно мнозинство. Единичните забележки, отправени от членовете на Съвета по стандарти към проекта, бяха отстранени и окончателният вариант бе внесен в Министерство на здравеопазването за одобрение и публикуване от министъра на здравеопазването.


„Вече седем месеца очакваме това да се случи. Вместо да публикуват готовия вече проект, преминал през всички предварително разписани стъпки за изготвяне, одобрение и защита на медицински стандарт, от Министерство на здравеопазването стартират отново процедура по актуализация на Стандартите, включително и за Стандарта по Обща медицина.“, казват от сдружението на общопрактикуващите лекари.