Личните лекари да осигурят при необходимост телефонна консултация за пациентите си от 08.00 до 20.00 ч. във времето извън часовете на обявения работен график, предлагат от Сдружението на общопрактикуващите лекари. 


От организацията са изпратили тази сутрин писмо до здравния министър с предложенията си за промени в Наредба 40. То е във връзка със заявеното желание на д-р Стефан Константинов по време на 51-я събор на Българския лекарски съюз да разреши проблема с 24-часовото разположение на джипитата. В петък той заяви, че семейните лекари ще получават по 0,11 лв. месечно за всеки записан в листата пациент, но ако се съгласят да осигуряват неотложна помощ в извънработно време.


За останалото време общопрактикуващите лекари да декларират при сключване на договорите си със здравната каса дали ще поемат или не осигуряването на медицинска помощ на пациенти, при които по тяхна преценка състоянието не търпи отлагане до следващия работен ден, гласи друго предложение на сдружението на джипитата.Според тях, когато личният лекар не поема неотложната помощ за пациентите си в извънработно време, съответно той да посочва структура, която ще обслужва пациентите от неговата листа. Те могат да бъдат лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, медицински центрове, ДКЦ-та, специално създадени за целта структури, центрове за спешна помощ и др. Според авторите на предложенията, ако общопрактикуващият лекар не посочи такава структура, тя може да бъде избрана директно от районната здравна каса.


Джипитата предлагат също така средствата за заплащане на тази дейност да се осигуряват от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, когато услугата се предоставя само за здравноосигурени, а от Министерство на здравеопазването, в случай че се ползва от всички граждани, независимо от здравноосигурителния им статус.