Обучение в две нови специалности – „Кинезитерапия“ и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, предлага от тази учебна 2020/2021 г. Варненският медицински университет.


Обучението по специалността „Кинезитерапия“ е за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. То се провежда в редовна форма, продължителността му е четири години и завършва с държавен изпит. За нея могат да кандидатстват всички, завършили средно образование и явили се на приемен изпит по биология в тестова форма. С полагането на този изпит кандидатите могат да избират да участват в класиране и за други специалности.


Втората нова специалност е „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, завършваща с придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа.Обучението е в задочна форма с продължителност две години и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Това е една от няколкото предлагани специалности в МУ-Варна, които могат да бъдат продължаващо обучение за лица, които не са завършили медицински специалности. Чрез нея за първи път се дава възможност на възпитаниците на медицинските колежи, завършили специалността „Рентгенов лаборант“, да получат допълнителна квалификация.


Желаещите да научат повече за специалностите в МУ-Варна, могат да посетят на 20 и 21 март традиционните Дни на отворени врати. Кандидатите, които искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация, ще имат възможност да посетят четирите факултета към университета – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“, както и Медицинския колеж и да разгледат учебните бази.


Варненският медицински университет предлага обучение в над 20 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати. Традиционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. На голям интерес отстрана на кандидат-студентите се радва и уникалната за България специалност „Военен лекар“, която се реализира съвместно с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“–Варна и Военномедицинска академия.