Две български клиники ще бъдат приети в престижния официален регистър FIFA Medical Centres of Excellence. Това са Спортсклиник „EUROVITA“ и Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Д. Шойлев“.
 
Двете клиники са единствените у нас и на Балканския полуостров, които получават най-голямото признание в света на спортната медицина, а именно членство в организацията FIFA Medical Centres of Excellence.
 
FIFA Medical Centres of Excellence е световна организация на най-елитните медицински центрове за спортна медицина и към момента в нея членуват 33 клиники в цял свят. FIFA акредитира само центрове, които са доказали своето лидерство в спортната и в частност - футболната медицина и всички клиники преминават през строга процедура за подбор и постоянен контрол.