Доц. д-р Цветелина Спиридонова, собственик и изпълнителен директор на МБАЛ „Хигия“ и МБАЛ „Хигия-Север“ – Пазарджик, и Алисе Муртезова, административният директор на Лечебни заведения „Медика“,  влизат в Управителния съвет на Българска болнична асоциация, като ще изпълняват функцията на заместник-председатели. 

 

След вписването им в Търговския регистър официално вече членове на УС на ББА са адв. Свилена Димитрова, Андрей Марков, Алисе Муртезова, д-р Цветелина Спиридонова, Иван Тодоров, Елена Христева, д-р Михаил Зортев, д-р Красимира Ковачка и д-р Димитър Гугутков.


 

Доц. Цветелина Спиридонова, дм, е завършила медицина в Медицинския университет в София с отличие, има докторска степен по хирургия. През 2002 г. печели първо място в националния конкурс за зачисляване по хирургия и започва специализацията си в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ в София. През 2008 г. става магистър в специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве отново в МУ-София и от същата година е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. От 2009 г. е асистент по хирургия към МУ в София, а от 2015 г. – главен асистент. 

 

Д-р Цветелина Спиридонова е специализирала три години в Париж, има над 40 публикации в специализирани медицински издания, изнасяла е лекции на редица научни форуми у нас и в чужбина. Почетен член е на Българското хирургическо дружество и член на Немското хирургическо дружество, както и на Френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия (SOFCEP).

 

Алисе Муртезова има магистърски степени по „Здравен мениджмънт“, „Международни финанси и международно търговско право“ и „Национална сигурност“. От 2010 г. до момента е председател на Общинския съвет на Българския червен кръст -  Русе и член на Общото събрание на Националния съвет на БЧК. От ноември 2019 г. до април 2021 г. е заместник-председател на Комисия по здравеопазване и социална политика в Община Русе. Била е член на Комисията по здравеопазване в 45-тото Народното събрание.

 

И през следващия двегодишен мандат председател на Българска болнична асоциация ще продължи да бъде адв. Свилена Димитрова. Заместник-председатели на асоциацията са Андрей Марков, съосновател и управител на Сити Клиник - Сърдечно-съдов Център, Алисе Муртезова, д-р Цветелина Спиридонова и Иван Тодоров, административен директор на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и председател на СД на „Д-р Щерев“ АД. Членове на УС на ББА са Елена Христева, д-р Михаил Зортев, д-р Красимира Ковачка и д-р Димитър Гугутков.