Министерството на здравеопазването публикува отговор на писмото на Национален синдикат „Защита“ във връзка с поставените от синдиката въпроси относно пандемията.

 

От него става ясно, че допълнителните възнаграждения в размер на 600 лева месечно за лекари, 360 лева за медицински сестри и 120 лева за санитари ще се изплащат до края на 2021 г. Сумите, необходими за целта, са предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.


 

Възнагражденията в размер на 1000 лева месечно ще се изплащат на работещия на първа линия медицински и немедицински персонал за срока на извънредната епидемична обстановка. Те се полагат на всички лекари, сестри, санитари, шофьори и медицински работници, които обслужват болни с COVID-19.

 

Подробно пояснение на методиката на заплащане е публикувано на Интернет страницата на МЗ и изпратено многократно на всички заинтересовани страни. Парите за месец юни са преведени преди седмица на второстепенните разпоредители с бюджет, посочват от здравното ведомство.

 

Министерството припомня, че за противодействие на четвърта епидемична вълна от COVID-19 са разписани подробни мерки и план за действие на здравната система. Той включва и единен протокол за лечение и диагностика на болни с COVID- 19, както и процедури по допълнително осигуряване на лекарства. Предвидена е и актуализация на държавния бюджет и бюджета на НЗОК.Тече процедура по ремонт и оборудване с апаратура на инфекциозни отделения в държавни и общински болници. Работи се и по нова процедура за диагностика и лечение на болни с COVID-19 в амбулаторни условия. Отделно са сключени договори за осигуряване на моноклонални антитела.

 

По четвъртия поставен от синдикат „Защита“ въпрос, за това в какви срокове се предвижда да се премахнат лимитите в болниците и преостойностяването на клиничните пътеки, министърът на здравеопазването посочва, че се е ангажирал с такива промени, но реализацията им се очаква в началото на следващата бюджетна година, защото е необходима промяна в Закона за здравното осигуряване и в Националния рамков договор.