Държавата отпуска 35 млн. лв. заем на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. Средствата ще бъдат разходвани единствено за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение.

 

Това е възможно с одобрение на Министерския съвет за изменение на договор между Министерството на здравеопазването (МЗ) и болницата.


 

Ще бъдат заплатени дължими суми по главница на просрочени задължения към фирми и контрагенти, с които е постигнато споразумение за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забава по плащанията.

 

Осигуряват се ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на дружеството, което ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период.

 

С допълнителното споразумение отпада едно от условията, заложени в сключения между МЗ и УМБАЛ „Александровска“ договор, а именно – лечебното заведение да сключи споразумения с всички кредитори с просрочени задължения за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забавяне.

 

През месец октомври 2022 г. министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев смени ръководството на, 

 

След като в началото на месец октомври 2022 г. Министерството на здравеопазването публикува одита си относно увеличението в просрочените задължения на "Александровска” болница, ресорният министър д-р Асен Меджидиев смени ръководството на лечебото заведение. След това последва и официалната позиция на болницата.

 

По отношение на просрочените задължения към 30.06.2021 г. те бяха в размер на 28 476 399 лв., а към 31.08.2022 г. са в размер на 37 827 918 лв.

 

Просрочията представляваха 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и водеха до висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност, обясниха от Министерството на здравеопазването.

 

Докладът на Вътрешния одит на Министерство на здравеопазването във връзка с проверката на действията на органите на управление на дружеството показа, че натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021 г. в размер на 23 500 хил. лв. надхвърлят финансовите ресурси на лечебното заведение, които се генерират от дейността му.  

 

Дейността на лечебното заведение е била обект на проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция.