Държавата дава шестмесечен гратисен период на гражданите, които желаят да възстановят здравноосигурителните си права, като платят задълженията си само за три години назад, според сегашния ред.

 

След гратисния период ще се дължат всички невнесени здравни осигуровки за периода от началото на задължителното здравно осигуряване.


 

Това заяви здравният министър д-р Петър Москов след заседанието на правителството, на което бяха одобрени промени в Закона за здравното осигуряване, с които се регламентира този механизъм.

 

По данни на Националния осигурителен институт близо два и половина милиона българи (28% от активното население на страната) не се осигуряват редовно за здраве.

NEWS_MORE_BOX

 

От тях около 350 000 никога не са плащали здравни осигуровки, но фигурират в регистрите на Националната здравноосигурителна каса като ползвали медицински услуги и лекарства, които са платени от касата.

 

Здравното осигуряване у нас, подобно на всички социални европейски държави, е всеобщо, задължително и солидарно. То обхваща 7 631 753 българи.

 

Оказва се, че близо една трета са нередовни платци през последните три години било по тяхна вина (ако е трябвало да се самоосигуряват), било по вина на работодателя им.

 

Промените в законодателството предвиждат още разделяне на медицинските услуги на спешен, базов и допълнителен пакет. Първият ще се поема от държавата, вторият от здравната каса, а третият - от пациента.